EUROPA - Korkeakoulututkinnon suorittaneiden, kääntäjien ja tulkkien sekä opiskelijoiden harjoittelu

EU:n toimielimet tarjoavat monenlaisia harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille ja tutkinnon jo suorittaneille. Harjoittelu on ainutlaatuinen tilaisuus hankkia ensi käden tietoa toimielinten työskentelystä ja EU:n toiminnasta yleensä. Tarjolla on eri pituisia harjoittelujaksoja useilla eri paikkakunnilla.

Harjoittelumahdollisuudet eri toimielimissä

Alueiden komitea

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaista tai virallisista jäsenehdokasmaista tulevat henkilöt, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista alueiden komiteassaEnglish

Euroopan investointipankki

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on alle vuoden työkokemus
Harjoittelun kesto: 1–5 kuukautta
Harjoittelupaikat: lähinnä Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan investointipankissaDeutschEnglishfrançais

Euroopan keskuspankki

Talouden, rahoituksen, tilastotieteen, liiketalouden, oikeustieteen, henkilöstöresurssien tai kääntämisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta
Harjoittelupaikka: Frankfurt

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan keskuspankissaEnglish

Euroopan komissio

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnoista (vähintään alempi korkeakoulututkinto)
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel, Luxemburg, jäsenmaiden pääkaupungit, komission edustustot jäsenmaiden ulkopuolella

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan komissiossaDeutschEnglishfrançais

Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, jotka ovat suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon viiden vuoden kuluessa edellisestä korkeakoulututkinnosta
Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Ispra (Italia), Karlsruhe (Saksa), Geel (Belgia), Petten (Alankomaat) tai Sevilla (Espanja)

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan komission Yhteisessä tutkimuskeskuksessaEnglish

Euroopan oikeusasiamies

Oikeustieteen korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: oikeustieteen korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka ovat edenneet pitkälle ammatillisessa erikoistumisessa tai tutkimuksessa Eurooppa-oikeuden alalla
Harjoittelun kesto: vähintään 4 kuukautta
Harjoittelupaikat: Strasbourg ja Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan oikeusasiamiehen toimistossaEnglish

Euroopan parlamentti

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel, Strasbourg, Luxemburg sekä jäsenmaiden tiedotuskeskukset

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan parlamentissa

Korkeakoulututkinnon suorittaneet vammaiset

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon tai tätä alemman tutkinnon suorittaneet vammaiset
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: lähinnä Bryssel ja Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan parlamentissa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet (vähintään kolmen vuoden opinnot)
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassaEnglishfrançais

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet (vähintään kolmen vuoden opinnot) tai korkeakouluopiskelijat, joiden opintoihin kuuluu harjoittelujakso
Harjoittelun kesto: 1–3 kuukautta
Harjoittelupaikka: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassaEnglishfrançais

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Opiskelijat, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla

Kohderyhmä: opiskelijat, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus / talousarvio, kirjanpito / hallinto, henkilöstöhallinto / kääntäminen / viestintä, kansainväliset suhteet / oikeudelliset asiat)
Harjoittelun kesto: enintään 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Euroopan ulkosuhdehallinto

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on vähintään ylempi korkeakoulututkinto EU:n edustustojen toimintaan liittyvällä alalla (vähintään neljän vuoden korkeakouluopinnot)
Harjoittelun kesto: 9–18 kuukautta
Harjoittelupaikat: EU:n edustustot

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan ulkosuhdehallinnossaEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Euroopan unionin neuvosto

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin neuvostossaEnglish

Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeustieteen tai valtiotieteen korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on oikeustieteen tai valtiotieteen (pääaine oikeustiede) korkeakoulututkinto
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin tuomioistuimessa

Sivun alkuun

Harjoittelumahdollisuudet eri toimielimissä

Euroopan keskuspankki

Talouden, rahoituksen, tilastotieteen, liiketalouden, oikeustieteen, henkilöstöresurssien tai kääntämisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaista tai virallisista jäsenehdokasmaista tulevat henkilöt, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon
Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta
Harjoittelupaikka: Frankfurt

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan keskuspankissaEnglish

Euroopan komissio

Kääntämisen korkeakouluopiskelijat

Kohderyhmä: alemman tason korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka kääntävät pääkieleensä kahdesta virallisesta EU-kielestä (joista yhden on oltava ranska, englanti tai saksa)
Harjoittelun kesto: 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Luxemburg ja Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan komissiossa DeutschEnglishfrançais

Euroopan parlamentti

Korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen virallisen EU-kielen hyvä taito

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka hallitsevat perusteellisesti yhden virallisista EU-kielistä tai jonkin ehdokasvaltion virallisen kielen ja osaavat hyvin kahta muuta virallista EU-kieltä
Harjoittelun kesto: 3 kuukautta (harjoittelun kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää enintään 3 kuukaudella)
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Korkeakouluopiskelijat, joilla on vähintään kolmen virallisen EU-kielen hyvä taito

Kohderyhmä: opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelujakso ja jotka hallitsevat perusteellisesti yhden virallisista EU-kielistä tai jonkin ehdokasvaltion virallisen kielen ja osaavat hyvin kahta muuta virallista EU-kieltä
Harjoittelun kesto: 1–3 kuukautta (harjoittelun kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää enintään 3 kuukaudella)
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan parlamentissa

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on korkeakoulututkinto tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus / talousarvio, kirjanpito / hallinto, henkilöstöhallinto / kääntäminen / viestintä, kansainväliset suhteet / oikeudelliset asiat)
Harjoittelun kesto: enintään 5 kuukautta
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Euroopan unionin tuomioistuin

Vastavalmistuneet konferenssitulkit

Kohderyhmä: vastavalmistuneet konferenssitulkit
Harjoittelun kesto: 10–12 viikkoa
Harjoittelupaikka: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin tuomioistuimessaEnglish

Sivun alkuun

Harjoittelumahdollisuudet eri toimielimissä

Euroopan keskuspankki

Kauppatieteen, rahoituksen, tilastotieteen, liiketalouden, oikeustieteen, henkilöstöhallinnon tai kääntämisen opiskelijat

Kohderyhmä: opiskelijat, joilla on vähintään alempi korkeakoulututkinto, mukaan lukien tohtorin tutkintoa valmistelevat
Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta
Harjoittelupaikat: Frankfurt am Main

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan keskuspankissaEnglish

Alemman kauppatieteiden korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka aikovat jatkaa kohti ylempää/tohtorin tutkintoa talouden alalla

Kohderyhmä: alemman kauppatieteiden korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka aikovat jatkaa kohti ylempää/tohtorin tutkintoa talouden alalla jossakin johtavassa kansainvälisessä korkeakoulussa
Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta
Harjoittelupaikat: Frankfurt am Main

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan keskuspankissaEnglish

Euroopan komissio – Yhteinen tutkimuskeskus

Alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tohtorin tutkintoa suorittavat

Kohderyhmä: opiskelijat, jotka valmistautuvat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tohtorin tutkintoa varten
Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Ispra (Italia), Karlsruhe (Saksa), Geel (Belgia), Petten (Hollanti) tai Sevilla (Espanja)

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Yhteisessä tutkimuskeskuksessa English

Euroopan parlamentti

Opiskelijat, joilla on keskiasteen tutkinto

Kohderyhmä: henkilöt, joilla on korkeakouluopintoihin oikeuttavaa keskiasteen tutkintoa vastaava tutkinto; etusijalle asetetaan opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu harjoittelu
Harjoittelun kesto: 1–4 kuukautta

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan parlamentissa

Opintokäynnit

Kohderyhmä: kansalaiset, jotka haluavat laajentaa tietojaan Euroopan yhdentymiseen liittyvistä aiheista
Harjoittelun kesto: enintään 1 kuukausi

Lisätietoa opintokäynneistä Euroopan parlamentissa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Korkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittaneet

Kohderyhmä: korkeakoulututkinnon suorittaneet tai korkeakoulun opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu
Harjoittelun kesto: 1–3 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa Englishfrançais

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulutason tutkinnon tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla

Kohderyhmä: opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tunnustetun korkeakoulutasoisen tutkinnon tai vähintään neljän lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus / budjetti, kirjanpito / hallinto, henkilöstöresurssit / kääntäminen / viestintä, kansainväliset suhteet/ oikeudelliset asiat)
Harjoittelun kesto: enintään 5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Luxemburg

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Euroopan unionin neuvosto

Korkeakoulun kolmannen, neljännen tai viidennen vuosikurssin opiskelijat

Kohderyhmä: korkeakoulun kolmannen, neljännen tai viidennen vuosikurssin opiskelijat, joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu
Harjoittelun kesto: 1–5 kuukautta
Harjoittelupaikat: Bryssel

Lisätietoa harjoittelumahdollisuuksista Euroopan unionin neuvostossa

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.