EUROPA - Praktikavõimalused ülikoolilõpetanutele, lingvistidele ja üliõpilastele

Euroopa institutsioonid pakuvad üliõpilastele ja ülikoolilõpetanutele palju erinevaid praktikavõimalusi. Need kujutavad endast ainulaadset ja vahetut võimalust institutsioonide töömeetodite ning ELi üldise tegevusega tutvumiseks. Paljudes erinevates asukohtades pakutakse erineva kestusega praktikavõimalusi.

Praktikavõimalused institutsioonide kaupa

Euroopa Investeerimispank

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kellel on vähem kui üheaastane töökogemus
Kestus: 1–5 kuud
Kus: enamjaolt Luxembourgis

Lisateave Euroopa Investeerimispanga pakutavate praktikavõimaluste kohtaDeutschEnglishfrançais

Euroopa Keskpank

Ülikoolilõpetanud, kellel on kraad majanduse, rahanduse, statistika, ärijuhtimise, õigusteaduse, inimressursside või kirjaliku tõlke alal

Kes võivad taotleda: ELi kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud vastava kraadi
Kestus: 3–12 kuud
Kus: Frankfurt-am-Mainis

Lisateave Euroopa Keskpanga pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglish

Euroopa Komisjon

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on lõpetanud vähemalt kolm aastat ülikooliõpinguid ja omandanud akadeemilise kraadi (vähemalt bakalaureus)
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis, Luxembourgis, liikmesriikide pealinnades, ELi mittekuuluvates riikides asuvates komisjoni delegatsioonides

Lisateave Euroopa Komisjoni pakutavate praktikavõimaluste kohtaDeutschEnglishfrançais

Ülikoolilõpetanud (bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad)

Kes võivad taotleda: isikud, kellel on bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad, taotledes viie aasta jooksul pärast viimase akadeemilise kraadi omandamist
Kestus: 3–5 kuud
Kus: Ispras (Itaalia), Karlsruhes (Saksamaa), Geelis (Belgia), Pettenis (Madalmaad) või Sevillas (Hispaania)

Lisateave Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglish

Euroopa Kontrollikoda

Ülikoolidiplom või vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid kontrollikoja tegevusega seotud erialal

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes omavad ülikoolidiplomit või on läbinud vähemalt nelja semestri ulatuses ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (auditeerimine/eelarve, raamatupidamine/haldus, inimressursid/tõlkimine/kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted / õigus)
Kestus: kuni 5 kuud
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Kontrollikoja pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Kohus

Ülikoolilõpetanud, kellel on kraad õigusteaduses või politoloogias

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kellel on kraad õigusteaduses või politoloogias (spetsialiseerumisega õigusteadusele)
Kestus: 5 kuud
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Liidu Kohtu pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Nõukogu

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: ELi kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud vastava kraadi
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Liidu Nõukogu pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglish

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kes on lõpetanud vähemalt kolm aastat õpinguid
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglishfrançais

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kes on lõpetanud vähemalt kolm aastat ülikooliõpinguid, või üliõpilased, kes peavad oma õpingute raames läbima kohustusliku praktika
Kestus: 1–3 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglishfrançais

Euroopa Ombudsman

Ülikoolilõpetanud õigusteaduse alal

Kes võivad taotleda: õigusteaduse kraadiga ülikoolilõpetanud, kes on ühenduse õigust käsitleva erialase ettevalmistuse või uurimistöö lõppjärgus
Kestus: kuni 4 kuud
Kus: Strasbourgis, Brüsselis

Lisateave Euroopa Ombudsmani pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Parlament

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis, Strasbourgis, Luxembourgis, liikmesriikides asuvates teabekeskustes

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate praktikavõimaluste kohta

Ülikooli lõpetanud puuetega isikud

Kes võivad taotleda: ülikooli lõpetanud või ülikooli tasemest madalama kvalifikatsiooniga puuetega isikud
Kestus: 5 kuud
Kus: enamjaolt Brüsselis ja Luxembourgis

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa välisteenistus

Ülikoolilõpetanud (magistri- või doktorikraad)

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on omandanud vähemalt magistrikraadiga samaväärse akadeemilise kraadi alal, mis on seotud ELi delegatsioonide tegevusega (vähemalt 4 aastat ülikooliõpinguid)
Kestus: 9–18 kuud
Kus: ELi delegatsioonides

Lisateave Euroopa välisteenistuse pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on lõpetanud vähemalt kolm aastat ülikooliõpinguid ja omandanud akadeemilise kraadi (vähemalt bakalaureus)
Kestus: 4–9 kuud
Kus: Barcelona (Hispaania), Garching (Saksamaa) või Cadarache (Prantsusmaa)

Täiendav teave ühisettevõtte Fusion for Energy praktikavõimaluste kohtaEnglish

Regioonide Komitee

Ülikoolilõpetanud

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on pärit ELi liikmesriigist või ametlikust kandidaatriigist ning lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud vastava kraadi
Kestus: 5 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Regioonide Komitee pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglish

Üles

Praktikavõimalused institutsioonide kaupa

Euroopa Keskpank

Ülikoolilõpetanud, kellel on kraad majanduse, rahanduse, statistika, ärijuhtimise, õigusteaduse, inimressursside või kirjaliku tõlke alal

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on pärit ELi liikmesriigist või kandidaatriigist ning on lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud vastava kraadi
Kestus: 3–12 kuud
Kus: Frankfurt-am-Mainis

Lisateave Euroopa Keskpanga pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglish

Euroopa Komisjon

Kirjaliku tõlke eriala üliõpilased

Kes võivad taotleda: kandidaadid, kes on lõpetanud vähemalt kõrghariduse esimese astme õpingud ja on võimelised tõlkima oma emakeelde kahest ELi ametlikust keelest (millest üks peab olema prantsuse, inglise või saksa keel)
Kestus: 5 kuud
Kus: Luksemburgis, Brüsselis

Lisateave Euroopa Komisjoni pakutavate praktikavõimaluste kohta DeutschEnglishfrançais

Euroopa Kontrollikoda

Ülikoolidiplom või vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid kontrollikoja tegevusega seotud erialal

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes omavad ülikoolidiplomit või on läbinud vähemalt nelja semestri ulatuses ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (auditeerimine/eelarve, raamatupidamine/haldus, inimressursid/tõlkimine/kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted / õigus)
Kestus: kuni 5 kuud
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Kontrollikoja pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Kohus

Äsja kvalifikatsiooni omandanud konverentsitõlgid

Kes võivad taotleda: äsja õpingud lõpetanud konverentsitõlgid, kellel on konverentsitõlke diplom
Kestus: 10–12 nädalat
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Liidu Kohtu pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglish

Euroopa Parlament

Ülikoolilõpetanud, kes valdavad vähemalt kolme ELi ametlikku keelt

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kes valdavad suurepäraselt ühte ELi ametlikku keelt või mõne kandidaatriigi ametlikku keelt ja oskavad väga hästi kaht teist ELi ametlikku keelt
Kestus: 3 kuud (erandkorras võib pikendada kuni kolme kuu võrra)
Kus: Luxembourgis

Praktika üliõpilastele, kes valdavad vähemalt kolme ELi ametlikku keelt

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes peavad oma õpingute raames läbima praktika ja kes valdavad suurepäraselt ühte ELi ametlikku keelt või mõne kandidaatriigi ametlikku keelt ja oskavad väga hästi kaht teist ELi ametlikku keelt
Kestus: 1–3 kuud (erandkorras võib pikendada kuni kolme kuu võrra)
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate praktikavõimaluste kohta

Üles

Praktikavõimalused institutsioonide kaupa

Euroopa Keskpank

Majandusele, rahandusele, statistikale, ärijuhtimisele, õigusteadusele, inimressurssidele ja kirjalikule tõlkele spetsialiseerunud üliõpilased

Kes võivad taotleda: vähemalt bakalaureusekraadi omavad üliõpilased (sh doktoriõppe üliõpilased)
Kestus: 3–12 kuud
Kus: Frankfurt-am-Mainis

Lisateave Euroopa Keskpanga pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglish

Ülikoolilõpetanud, kes on omandanud bakalaureusekraadi majandusalal ning kavatsevad jätkata õpinguid magistri- või doktoriõppes

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud, kes on omandanud bakalaureusekraadi majandusalal ning kavatsevad jätkata majandusõpinguid magistri- või doktoriõppes mõnes juhtivas rahvusvahelises ülikoolis
Kestus: 3–12 kuud
Kus: Frankfurt-am-Mainis

Lisateave Euroopa Keskpanga pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglish

Euroopa Komisjon (Teadusuuringute Ühiskeskus)

Bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilased

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes valmistavad ette bakalaureuse-, magistri- või doktoritööd
Kestus: 3–5 kuud
Kus: Ispras (Itaalia), Karlsruhes (Saksamaa), Geelis (Belgia), Pettenis (Madalmaad) või Sevillas (Hispaania)

Lisateave Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse pakutavate praktikavõimaluste kohta English

Euroopa Kontrollikoda

Ülikoolidiplom või vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid kontrollikoja tegevusega seotud erialal

Kes võivad taotleda: üliõpilased, kes omavad ülikoolidiplomit või on läbinud vähemalt nelja semestri ulatuses ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (auditeerimine / eelarve, raamatupidamine / haldus, inimressursid / tõlkimine / kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted / õigus)
Kestus: kuni 5 kuud
Kus: Luxembourgis

Lisateave Euroopa Kontrollikoja pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Liidu Nõukogu

Kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilased

Kes võivad taotleda: kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilased, kes peavad oma õpingute raames läbima kohustusliku praktika
Kestus: 1–5 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Liidu Nõukogu pakutavate praktikavõimaluste kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Ülikoolilõpetanud või samaväärse taseme omandanud

Kes võivad taotleda: ülikoolilõpetanud või üliõpilased, kes peavad oma õpingute raames läbima kohustusliku praktika
Kestus: 1–3 kuud
Kus: Brüsselis

Lisateave Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pakutavate praktikavõimaluste kohtaEnglishfrançais

Euroopa Parlament

Keskkooli lõputunnistusega üliõpilased

Kes võivad taotleda: isikud, kellel on ülikooli sisseastumiseks vajalikul tasemel keskkooli lõputunnistus; eelis antakse üliõpilastele, kes peavad oma õpingute raames läbima praktika
Kestus: 1–4 kuud

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate praktikavõimaluste kohta

Õppekülastused

Kes võivad taotleda: kodanikud, kes tahavad uurida Euroopa integratsiooniga seotud valdkondi
Kestus: kuni 1 kuu

Lisateave Euroopa Parlamendi pakutavate õppekülastuste kohta

Üles

 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?