EUROPA - Praktikophold for færdiguddannede kandidater, lingvister og studerende

EU-institutionerne tilbyder mange forskellige former for praktikophold for studerende og færdiguddannede kandidater. Dette er en enestående mulighed for at få direkte indblik i institutionernes arbejde og EU's generelle aktiviteter. Der findes praktikophold af forskellig varighed mange forskellige steder.

Praktikophold i de forskellige institutioner

Den Europæiske Centralbank

Universitetsuddannede med speciale i økonomi, finansiering, statistik, virksomhedsledelse, jura, HR, eller oversættelse

Hvem kan søge? EU-borgere, der har gennemført og bestået mindst første cyklus af deres universitetsstudier
Varighed: 3-12 måneder
Hvor: Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske CentralbankEnglish

Den Europæiske Investeringsbank

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Universitetsuddannede med mindre end et års erhvervserfaring
Varighed: 1-5 måneder
Hvor? Primært i Luxembourg

Mere om praktikophold i Den Europæiske InvesteringsbankDeutschEnglishfrançais

Den Europæiske Ombudsmand

Universitetsuddannede i jura

Hvem kan søge? Universitetsuddannede i jura, som befinder sig på et højt professionelt niveau eller forskningsstadium inden for EU-ret
Varighed: mindst 4 måneder
Hvor: Strasbourg, Bruxelles

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Revisionsret

Personer med en universitetsgrad eller studerende, der har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten

Hvem kan søge? Studerende, som enten har en anerkendt universitetsgrad eller har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision/budget/regnskab/administration/HR/oversættelse/kommunikation/internationale forbindelser/jura)
Varighed: højst 5 måneder
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Unions Domstol

Universitetsuddannede inden for jura eller statskundskab

Hvem kan søge? Kandidater med en grad i jura eller statskundskab (med fokus på jura)
Varighed: 5 måneder
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Unions Domstol

Det europæiske fællesfortagende for ITER og fusionsenergiudvikling

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Kandidater med en universitetsgrad af mindst tre års varighed (minimum en bachelorgrad)
Varighed: 4-9 måneder
Hvor? Barcelona (Spanien), Garching (Tyskland) eller Cadarache (Frankrig)

Mere om praktikophold i agenturet for fusionsenergiudviklingEnglish

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, der har gennemført mindst tre års studier
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Det Europæiske Økonomiske og Sociale UdvalgEnglishfrançais

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, der har gennemført mindst tre års studier eller universitetsstuderende, der skal gennemføre et praktikforløb som led i deres uddannelse
Varighed: 1-3 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Det Europæiske Økonomiske og Sociale UdvalgEnglishfrançais

Europa-Kommissionen

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Kandidater med en universitetsgrad af mindst tre års varighed (minimum en bachelorgrad)
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles, Luxembourg, medlemslandenes hovedstæder, Kommissionens delegationer i lande uden for EU

Mere om praktikophold i Europa-KommissionenDeutschEnglishfrançais

Universitetsuddannede (bachelor, master eller ph.d.)

Hvem kan søge? Personer med en bachelor-, master-, eller ph.d.-grad inden for 5 år efter afslutning af deres studier
Varighed: 3-5 måneder
Hvor: Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Holland) eller Sevilla (Spanien)

Mere om praktikophold i Europa-Kommissionens Fælles ForskningscenterEnglish

Europa-Parlamentet

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Universitetsuddannede
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, informationskontorer i medlemslandene

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Universitetsuddannede med et handicap

Hvem kan søge? Universitetsuddannede og personer med kvalifikationer under universitetsniveau med et handicap
Varighed: 5 måneder
Hvor? Primært i Bruxelles og Luxembourg

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Rådet for Den Europæiske Union

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? EU-borgere, der har gennemført og bestået mindst første cyklus af deres universitetsstudier
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Rådet for Den Europæiske UnionEnglish

Regionsudvalget

Universitetsuddannede

Hvem kan søge? Kandidater fra et EU-land eller fra et officielt ansøgerland, som har gennemført og bestået mindst første cyklus af en videregående uddannelse
Varighed: 5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i RegionsudvalgetEnglish

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Universitetsuddannede (master eller ph.d.)

Hvem kan søge? Kandidater med en universitetsgrad på minimum masterniveau inden for et område af relevans for EU-delegationernes aktiviteter (mindst 4 års varighed)
Varighed: 9-18 måneder
Hvor: EU-delegationer

Mere om praktikophold i Tjenesten for EU's Optræden UdadtilEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Til toppen

Praktikophold i de forskellige institutioner

Den Europæiske Centralbank

Universitetsuddannede med speciale i økonomi, finansiering, statistik, virksomhedsledelse, jura, HR, eller oversættelse

Hvem kan søge? Kandidater fra et EU-land eller fra et officielt ansøgerland, som har gennemført og bestået mindst første del af deres universitetsstudier
Varighed: 3-12 måneder
Hvor? Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske CentralbankEnglish

Den Europæiske Revisionsret

Personer med en universitetsgrad eller studerende, der har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten

Hvem kan søge? Studerende, som enten har en anerkendt universitetsgrad, eller som har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision/budget/regnskab/administration/HR/oversættelse/kommunikation/internationale forbindelser/jura)
Varighed: højst 5 måneder
Hvor? Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Unions Domstol

Nyuddannede konferencetolke

Hvem kan søge? Nyuddannede konferencetolke med eksamensbevis i konferencetolkning
Varighed: 10-12 uger
Hvor? Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Unions DomstolEnglish

Europa-Kommissionen

Universitetsstuderende med speciale i oversættelse

Hvem kan søge? Kandidater, der har gennemført første cyklus af universitetsstudier, og som kan oversætte fra to officielle EU-sprog (hvoraf ét skal være fransk, engelsk eller tysk) til deres hovedsprog
Varighed: 5 måneder
Hvor? Luxembourg, Bruxelles

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet DeutschEnglishfrançais

Europa-Parlamentet

Universitetsuddannede med kendskab til mindst tre officielle EU-sprog

Hvem kan søge? Universitetsstuderende med perfekt kendskab til ét af EU's officielle sprog eller officielle sprog i et kandidatland og indgående kendskab til to andre officielle EU-sprog
Varighed: 3 måneder (kan under særlige omstændigheder forlænges med op til 3 måneder)
Hvor? Luxembourg

Uddannelsesophold for studerende med kendskab til mindst tre officielle EU-sprog

Hvem kan søge? Studerende, som skal gennemføre et uddannelsesophold som led i deres uddannelser, og som har perfekt kendskab til et af EU's officielle sprog eller til et officielt sprog i et kandidatland og indgående kendskab til to andre EU-sprog
Varighed: 1-3 måneder (kan under særlige omstændigheder forlænges med op til 3 måneder)
Hvor? Luxembourg

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Til toppen

Praktikophold i de forskellige institutioner

Den Europæiske Centralbank

Studerende med speciale i økonomi, finansiering, statistik, virksomhedsledelse, jura, HR, eller oversættelse

Hvem kan søge? Studerende med minimum en bachelorgrad, også ph.d.-studerende
Varighed: 3-12 måneder
Hvor: Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske CentralbankEnglish

Universitetsstuderende, som har gennemført deres første universitetsgrad i økonomi, og som ønsker at tage en master eller ph.d. i økonomi

Hvem kan søge? Universitetsstuderende, som har gennemført deres første universitetsgrad i økonomi, og som ønsker at tage en master eller ph.d. i økonomi på et førende internationalt universitet
Varighed: 3-12 måneder
Hvor: Frankfurt am Main

Mere om praktikophold i Den Europæiske CentralbankEnglish

Den Europæiske Revisionsret

Personer med en universitetsgrad eller studerende, der har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten

Hvem kan søge? Studerende med enten en anderkendt universitetsgrad, eller som har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision/budget/regnskab/administration/HR/oversættelse/kommunikation/internationale forbindelser/jura)
Varighed: højst 5 måneder
Hvor: Luxembourg

Mere om praktikophold ved Den Europæiske Revisionsret

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Universitetsuddannede eller personer med en uddannelse på tilsvarende niveau

Hvem kan søge? Universitetsuddannede eller universitetsstuderende, der skal gennemføre en obligatorisk praktik som led i deres uddannelse
Varighed: 1-3 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Det Europæiske Økonomiske og Sociale UdvalgEnglishfrançais

Europa-Kommissionen (Det Fælles Forskningscenter)

Bachelor-, master- eller ph.d.-studerende

Hvem kan søge? Studerende, der forbereder bachelorprojekt, speciale eller ph.d.-afhandling
Varighed: 3-5 måneder
Hvor: Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Holland) eller Sevilla (Spanien)

Mere om praktikophold i Europa-Kommissionens Fælles ForskningscenterEnglish

Europa-Parlamentet

Studerende med en gymnasial uddannelse

Hvem kan søge? Personer med en gymnasial uddannelse, der er adgangsgivende til universitetet; der gives førsteprioritet til studerende, der skal gennemføre et praktikforløb som led i deres uddannelse
Varighed: 1-4 måneder

Mere om praktikophold i Europa-Parlamentet

Studiebesøg

Hvem kan søge? Borgere, der ønsker at studere europæisk integration
Varighed: højst 1 måned

Mere om studiebesøg i Europa-Parlamentet

Rådet for Den Europæiske Union

Tredje-, fjerde- eller femteårsstuderende

Hvem kan søge? Universitetsstuderende på tredje, fjerde eller femte år, der skal gennemføre en obligatorisk praktik som led i deres uddannelse
Varighed: 1-5 måneder
Hvor: Bruxelles

Mere om praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Til toppen

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?