EUROPA - Stáže pro absolventy, lingvisty a studenty

Evropské instituce nabízejí studentům a absolventům řadu stáží. Stáže poskytují jedinečný a autentický pohled na fungování institucí a činnosti EU. Mají různou délku a probíhají na různých místech v Evropě.

Stáže v jednotlivých institucích

Evropská centrální banka

Absolventi vysokých škol v oboru ekonomie, finance, statistika, podnikové řízení, práva, personalistika nebo překladatelství

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských zemí EU, kteří mají dokončené alespoň bakalářské studium a získali na tomto základě univerzitní diplom
Doba trvání stáže: 3–12 měsíců
Místo konání stáže: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích v Evropské centrální banceEnglish

Evropská investiční banka

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia, jejichž pracovní zkušenost zatím nepřesáhla jeden rok
Doba trvání stáže: 1–5 měsíců
Místo konání stáže: zpravidla Lucemburk

Další informace o stážích v Evropské investiční banceDeutschEnglishfrançais

Evropská komise

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi alespoň tříletého vysokoškolského studia (tj. držitelé minimálně bakalářského titulu)
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel, Lucemburk, hlavní města ostatních členských států a delegace Komise v nečlenských státech

Další informace o stážích v Evropské komisiDeutschEnglishfrançais

Absolventi bakalářského, magisterského či doktorského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi bakalářského, magisterského či doktorského studia, a to během prvních 5 let od získání posledního vysokoškolského titulu
Doba trvání stáže: 3–5 měsíců
Místo konání stáže: italská Ispra, německé Karlsruhe, belgický Geel, nizozemský Petten nebo španělská Sevilla

Další informace o stážích ve Společném výzkumném středisku Evropské komiseEnglish

Evropská služba pro vnější činnost

Absolventi magisterského či doktorského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi s ukončeným magisterským vzděláním (minimálně 4leté vysokoškolské studium) v oboru souvisejícím s činností delegací EU
Doba trvání stáže: 9–18 měsíců
Místo konání stáže: Delegace EU

Další informace o stážích u Evropské služby pro vnější činnostEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Evropský hospodářský a sociální výbor

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi minimálně tříletého vysokoškolského studia
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích v Evropském hospodářském a sociálním výboruEnglishfrançais

Kdo může podat přihlášku absolventi alespoň tříletého vysokoškolského studia nebo univerzitní studenti, kteří musí stáž absolvovat v rámci studia
Doba trvání stáže: 1–3 měsíce
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích v Evropském hospodářském a sociálním výboruEnglishfrançais

Evropský parlament

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel, Štrasburk, Lucemburk či jedna z informačních kanceláří, které má EP v každé členské zemi

Další informace o stážích v Evropském parlamentu

Absolventi vysokoškolského studia se zdravotním postižením

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia či nižšího stupně vzdělání, kteří jsou zdravotně postižení
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: zpravidla Brusel či Lucemburk

Další informace o stážích v Evropském parlamentu

Evropský účetní dvůr

Absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili alespoň čtyři semestry vysokoškolského studia v daných oborech

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili alespoň čtyři semestry vysokoškolského studia v daných oborech (audit / rozpočet, účetnictví / správa, personalistika, překladatelství / komunikace, mezinárodní vztahy / právo)
Doba trvání stáže: maximálně 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Účetního dvora

Evropský veřejný ochránce práv

Absolventi vysokoškolského studia práv

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia práv, kteří se účastní pokročilého stupně odborného vzdělávání v oboru evropského práva nebo se věnují výzkumu na toto téma
Doba trvání stáže: minimálně 4 měsíce
Místo konání stáže: Štrasburk nebo Brusel

Další informace o stážích v kanceláři Evropského veřejného ochránce práv

Rada Evropské unie

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských zemí EU, kteří mají ukončené alespoň bakalářské studium a získali na jeho základě univerzitní diplom
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích v Radě Evropské unieEnglish

Soudní dvůr Evropské unie

Absolventi vysokoškolského studia práv či politologie

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol v oboru práv nebo politologie (se specializací na právo)
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Soudního dvora Evropské unie

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy)

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi alespoň tříletého vysokoškolského studia (tj. držitelé minimálně bakalářského titulu)
Doba trvání stáže: 4–9 měsíců
Místo konání stáže: Barcelona (Španělsko), Garching (Německo) nebo Cadarache (Francie)

Další informace o stážích v agentuře Fusion for EnergyEnglish

Výbor regionů

Absolventi vysokoškolského studia

Kdo může podat přihlášku: absolventi minimálně prvního cyklu vysokoškolského studia (tj. držitelé bakalářského titulu nebo ekvivalentu), kteří jsou státními příslušníky členského státu EU nebo země, jež má status oficiální kandidátské země na přistoupení k EU
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích ve Výboru regionůEnglish

Začátek stránky

Stáže v jednotlivých institucích

Evropská centrální banka

Absolventi vysokých škol v oboru ekonomie, financí, statistiky, podnikového řízení, práva, personalistiky a překladatelství

Kdo může podat přihlášku: studenti z členských zemí EU nebo ze zemí, které mají status oficiální kandidátské země na členství v EU, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, na jehož základě získali bakalářský titul
Doba trvání stáže: 3–12 měsíců
Místo konání stáže: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích u Evropské centrální bankyEnglish

Evropská komise

Studenti překladatelství

Kdo může podat přihlášku: absolventi bakalářského studia překladatelství, kteří dokáží překládat do svého rodného jazyka ze dvou úředních jazyků EU (z nichž alespoň jeden musí být angličtina, francouzština nebo němčina)
Doba trvání stáže: 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk, Brusel

Další informace o stážích v Evropské komisi DeutschEnglishfrançais

Evropský parlament

Absolventi vysokoškolského studia se znalostí alespoň tří úředních jazyků EU

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia, kteří dokonale ovládají jeden z úředních jazyků EU nebo úřední jazyk země žádající o členství v Unii a zároveň ovládají další dva úřední jazyky EU
Doba trvání stáže: 3 měsíce (stáž může být výjimečně prodloužena o maximálně 3 další měsíce)
Místo konání stáže: Lucemburk

Stáže pro studenty se znalostí alespoň tří úředních jazyků EU

Kdo může podat přihlášku: studenti, kteří musí v rámci svého studia absolvovat stáž tohoto typu a dokonale ovládají jeden z úředních jazyků EU nebo úřední jazyk země žádající o členství v Unii a zároveň ovládají další dva úřední jazyky EU.
Doba trvání stáže: 1–3 měsíce (stáž může být výjimečně prodloužena o maximálně 3 další měsíce)
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích v Evropském parlamentu

Evropský účetní dvůr

Absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v jednom z daných oborů

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá, nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v jednom z daných oborů (audit / rozpočet, účetnictví / správa, lidské zdroje, překladatelství / komunikace, mezinárodní vztahy / právo)
Doba trvání stáže: maximálně 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Účetního dvora

Soudní dvůr Evropské unie

Začínající konferenční tlumočníci

Kdo může podat přihlášku: začínající tlumočníci s diplomem v oboru konferenčního tlumočnictví
Doba trvání stáže: 10–12 týdnů
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Soudního dvora Evropské unieEnglish

Začátek stránky

Stáže v jednotlivých institucích

Evropská centrální banka

Studenti ekonomie, financí, statistiky, podnikového řízení, práva, personalistiky nebo překladatelství

Kdo může podat přihlášku: absolventi minimálně bakalářského studia, včetně doktorandů
Doba trvání stáže: 3–12 měsíců
Místo konání stáže: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích u Evropské centrální bankyEnglish

Absolventi vysokých škol, kteří dokončili první stupeň studia v oboru ekonomie a chtějí se zapsat na magisterské či doktorandské studium ekonomie

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří dokončili první stupeň studia v oboru ekonomie a chtějí se zapsat na magisterské či doktorandské studium ekonomie na některé z předních mezinárodních univerzit.
Doba trvání stáže: 3–12 měsíců
Místo konání stáže: Frankfurt nad Mohanem

Další informace o stážích u Evropské centrální bankyEnglish

Evropská komise – Společné výzkumné středisko

Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia

Kdo může podat přihlášku: studenti, kteří píší bakalářskou, diplomovou nebo doktorandskou práci
Doba trvání: 3–5 měsíců
Místo konání stáže: italská Ispra, německé Karlsruhe, belgický Geel, nizozemský Petten nebo španělská Sevilla

Další informace o stážích ve Společném výzkumném středisku Evropské komise stážeEnglish

Evropský hospodářský a sociální výbor

Absolventi univerzitních nebo neuniverzitních vysokých škol

Kdo může podat přihlášku: absolventi nebo studenti vysokoškolského studia, kteří mají v rámci studia předepsanou stáž nebo praxi.
Doba trvání stáže: 1–3 měsíce
Místo konání stáže: Brusel

Další informace o stážích u Evropského hospodářského a sociálního výboruEnglishfrançais

Evropský parlament

Studenti s maturitním vysvědčením

Kdo může podat přihlášku: studenti s maturitou nebo obdobným vysvědčením, jež je opravňuje k podání přihlášky na vysokou školu. Přednost mají uchazeči, kteří musí absolvovat stáž v rámci svého studia.
Doba trvání stáže: 1–4 měsíců

Další informace o stážích u Evropského parlamentu

Studijní pobyty

Kdo může podat přihlášku: občané, kteří chtějí studovat problematiku evropské integrace.
Doba trvání stáže: maximálně 1 měsíc

Další informace o stážích u Evropského parlamentu

Evropský účetní dvůr

Studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia nebo studenti, kteří dokončili nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v oborech, kterými se Účetní dvůr zabývá (audit/rozpočet, účetnictví/správa, lidské zdroje, překladatelství/komunikace, mezinárodní vztahy/právo)
Doba trvání: maximálně 5 měsíců
Místo konání stáže: Lucemburk

Další informace o stážích u Účetního dvora

Rada Evropské unie

Studenti třetích, čtvrtých nebo pátých ročníků vysokých škol

Kdo může podat přihlášku: studenti třetích, čtvrtých nebo pátých ročníků vysokých škol, kteří mají v rámci studia předepsanou stáž nebo praxi.
Doba trvání stáže: 1–5 měsíců
Místo konání stáže Brusel

Další informace o stážích v Radě Evropské unie

Začátek stránky

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?