EUROPA - Стажове за висшисти, лингвисти и студенти

Европейските институции предлагат голям избор от стажове за студенти и висшисти. Благодарение на тези стажове участниците придобиват уникални практически познания за работата на институциите и за дейностите на ЕС като цяло. Предлагат се възможности с различна продължителност и на много различни места.

Стажове по институции

Европейска инвестиционна банка

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: лица с висше образование и по-малко от една година професионален опит
Продължителност: 1 — 5 месеца
Къде: предимно в Люксембург

Повече за стажовете в Европейската инвестиционна банкаDeutschEnglishfrançais

Европейска комисия

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да имат диплома за висше образование, придобита след поне тригодишен период на обучение (минимум бакалавър)
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел, Люксембург, столици на държави от ЕС, делегации на Комисията в страни извън Съюза

Повече за стажовете в Европейската комисияDeutschEnglishfrançais

Лица с висше образование (бакалавърска, магистърска или докторска степен)

Кой може да кандидатства: лица с бакалавърска, магистърска или докторска степен в рамките на пет години след придобиването на последната си диплома за висше образование
Продължителност: 3 — 5 месеца
Къде: Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Гел (Белгия), Петен (Нидерландия) или Севиля (Испания)

Повече за стажовете в Съвместния изследователски център към Европейската комисияEnglish

Европейска служба за външна дейност

Лица с магистърска или докторска степен

Кой може да кандидатства: лица с магистърска или по-висока степен (или еквивалентна степен) в област, свързана с дейностите на делегациите на ЕС (минимум 4 години университетско обучение)
Продължителност: 9 — 18 месеца
Къде: делегации на ЕС

Повече за стажовете в Европейската служба за външна дейностEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Европейска сметна палата

Висшисти или студенти, които са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата

Кой може да кандидатства: студенти с диплома за висше образование или завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит / бюджет, счетоводство / администрация, човешки ресурси / преводи / комуникация, международни отношения / право)
Продължителност: максимум 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейската сметна палата

Европейска централна банка

Лица с висше образование по икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси или превод

Кой може да кандидатства: граждани на държава от ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование и притежават диплома
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банкаEnglish

Европейски икономически и социален комитет

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, придобито след поне тригодишен период на обучение
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Европейския икономически и социален комитетEnglishfrançais

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, придобито след поне тригодишен период на обучение, или студенти, които трябва да проведат стаж като част от своето обучение
Продължителност: 1 — 3 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Европейския икономически и социален комитетEnglishfrançais

Европейски омбудсман

Лица с висше образование по право

Кой може да кандидатства: лица с висше образование по право, които са в напреднал етап от професионално обучение или научно изследване в областта на общностното право
Продължителност: минимум 4 месеца
Къде: Страсбург, Брюксел

Повече за стажовете при Европейския омбудсман

Европейски парламент

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: лица с висше образование
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел, Страсбург, Люксембург, информационни бюра в страните членки

Повече за стажовете в Европейския парламент

Лица с увреждания, които са завършили висше образование

Кой може да кандидатства: лица с увреждания, които са завършили висше образование или чиито квалификации са под университетско равнище
Продължителност: 5 месеца
Къде: предимно Брюксел и Люксембург

Повече за стажовете в Европейския парламент

Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия (Термоядрен синтез за енергия)

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: лица с висше образование и по-малко от една година професионален опит
Продължителност: 4 — 9 месеца
Къде: Барселона (Испания), Гархинг (Германия) или Кадараш (Франция)

Още за стажовете в агенцията за термоядрен синтез за енергия English

Комитет на регионите

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да са от страна от ЕС или от страна, която е официален кандидат за членство, да са завършили поне първия цикъл на висшето образование и да притежават диплома
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Комитета на регионитеEnglish

Съвет на Европейския съюз

Лица с висше образование

Кой може да кандидатства: граждани на държава от ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование и притежават диплома
Продължителност: 5 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Съвета на Европейския съюзEnglish

Съд на Европейския съюз

Лица с висше образование по право или по политически науки

Кой може да кандидатства: лица с висше образование по право или по политически науки (с правна насоченост)
Продължителност: 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Съда на Европейския съюз

Нагоре

Стажове по институции

Европейска комисия

Студенти, специализиращи в областта на писмения превод

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да са завършили първия цикъл на висшето образование и да могат да превеждат на своя основен език от два официални езика на ЕС (единият от които трябва да е френски, английски или немски)
Продължителност: 5 месеца
Къде: Люксембург, Брюксел

Повече за стажовете в Европейската комисия DeutschEnglishfrançais

Европейска сметна палата

Висшисти или студенти, които са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата

Кой може да кандидатства: студенти с диплома за висше образование или завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит / бюджет, счетоводство / администрация, човешки ресурси / преводи / комуникация, международни отношения / право)
Продължителност: максимум 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейската сметна палата

Европейска централна банка

Лица с висше образование по икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси или превод

Кой може да кандидатства: кандидатите трябва да са от страна от ЕС или от страна, която е официален кандидат за членство, да са завършили поне първия цикъл на висшето образование и да притежават диплома
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банкаEnglish

Европейски парламент

Лица с висше образование и с познания по поне три от официалните езици на ЕС

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, които имат отлични познания по един от официалните езици на ЕС или официален език на страна кандидатка и задълбочени познания по два други официални езика на Съюза
Продължителност: 3 месеца (по изключение може да бъде удължен с максимум 3 месеца)
Къде: Люксембург

Студенти с познания по поне три от официалните езици на ЕС

Кой може да кандидатства: студенти, които трябва да проведат стаж като част от своето обучение и имат отлични познания по един от официалните езици на ЕС или официален език на страна кандидатка и задълбочени познания по два други официални езика на Съюза
Продължителност: 1 — 3 месеца (по изключение може да бъде удължен с максимум 3 месеца)
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейския парламент

Съд на Европейския съюз

Наскоро дипломирали се конферентни преводачи

Кой може да кандидатства: преводачи, придобили наскоро диплома по конферентен превод
Продължителност: 10 — 12 седмици
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Съда на Европейския съюзEnglish

Нагоре

Стажове по институции

Европейска комисия (Съвместен изследователски център)

Студенти с бакалавърска, магистърска или докторска степен

Кой може да кандидатства: студенти, които работят върху бакалавърска теза, магистърска теза или дисертация
Продължителност: 3 — 5 месеца
Къде: Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Гел (Белгия), Петен (Нидерландия) или Севиля (Испания)

Повече за стажовете в Съвместния изследователски център към Европейската комисия English

Европейска сметна палата

Висшисти или студенти, които са завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата

Кой може да кандидатства: студенти с диплома за висше образование или завършили поне четири семестъра университетско обучение в област от интерес за Палатата (одит / бюджет, счетоводство / администрация, човешки ресурси / преводи / комуникация, международни отношения / право)
Продължителност: максимум 5 месеца
Къде: Люксембург

Повече за стажовете в Европейската сметна палата

Европейска централна банка

Студенти по икономика, финанси, статистика, бизнес администрация, право, човешки ресурси или превод

Кой може да кандидатства: студенти с най-малко бакалавърска степен, включително докторанти
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банкаEnglish

Бакалаври по икономика, които искат да запишат магистратура/докторантура по икономика

Кой може да кандидатства: бакалаври по икономика, които искат да запишат магистратура/докторантура по икономика в някой от водещите университети в света
Продължителност: 3 — 12 месеца
Къде: Франкфурт на Майн

Повече за стажовете в Европейската централна банкаEnglish

Европейски икономически и социален комитет

Лица с висше или еквивалентно образование

Кой може да кандидатства: висшисти или студенти, които трябва да проведат задължителен стаж като част от своето обучение
Продължителност: 1 — 3 месеца
Къде: Брюксел

Повече за стажовете в Европейския икономически и социален комитет Englishfrançais

Европейски парламент

Лица с диплома за завършено средно образование

Кой може да кандидатства: лица със завършено средно образование, което им дава право да учат в университет. С предимство се ползват студенти, които трябва да проведат стаж като част от своето обучение.
Продължителност: 1 — 4 месеца

Повече за стажовете в Европейския парламент

Учебни посещения

Кой може да кандидатства: граждани, които желаят да задълбочат познанията си по теми, свързани с европейската интеграция
Продължителност: максимум 1 месец

Повече за учебните посещения в Европейския парламент

Съвет на Европейския съюз

Студенти в трети, четвърти или пети курс

Кой може да кандидатства: студенти в трети, четвърти или пети курс, които трябва да проведат задължителен стаж като част от своето обучение
Продължителност: 1 — 5 месеца
Къде Брюксел

Повече за стажовете в Съвета на Европейския съюз

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?