Staże dla studentów

Staże w poszczególnych instytucjach

Europejski Bank Centralny

Studenci specjalizujący się w dziedzinie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Studenci mający co najmniej dyplom licencjacki, w tym doktoranci
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku CentralnymEnglish

Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i mają zamiar kontynuować naukę na studiach magisterskich/doktoranckich w zakresie ekonomii

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i mają zamiar kontynuować naukę na studiach magisterskich/doktoranckich w zakresie ekonomii na jednym z uniwersytetów o uznanej reputacji międzynarodowej
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku CentralnymEnglish

Początek strony

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Absolwenci wyższych uczelni lub osoby posiadające równoważne wykształcenie

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni lub studenci wyższych uczelni, którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów.
Czas trwania: 1–3 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Bruksela

Więcej na temat staży w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-SpołecznymEnglishfrançais

Początek strony

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie wiążącej się z działalnością Trybunału.

Kto może się ubiegać? Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie zbliżonej do działalności Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Początek strony

Komisja Europejska – Wspólne Centrum Badawcze

Studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich

Kto może się ubiegać? Studenci przygotowujący się do obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej
Czas trwania: 3–5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania)

Więcej na temat staży we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji EuropejskiejEnglish

Początek strony

Parlament Europejski

Studenci posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kto może się ubiegać? Posiadacze świadectw ukończenia szkoły średniej uprawniających do rozpoczęcia studiów wyższych. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy muszą odbyć praktyki w ramach studiów.
Czas trwania: 1–4 miesięcy

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Wizyty studyjne

Kto może się ubiegać? Osoby prowadzące badania związane z integracją europejską
Czas trwania: do 1 miesiąca

Więcej na temat wizyt studyjnych w Parlamencie Europejskim

Początek strony

Rada Unii Europejskiej

Studenci wyższych uczelni – trzeciego, czwartego lub piątego roku

Kto może się ubiegać? Studenci wyższych uczelni – trzeciego, czwartego lub piątego roku – którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów.
Czas trwania: 1–5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Bruksela

Więcej na temat staży w Radzie Unii EuropejskiejEnglish

Początek strony

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?