Staże dla tłumaczy

Staże w poszczególnych instytucjach

Europejski Bank Centralny

Absolwenci uczelni wyższych na kierunkach ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Kandydaci z państw członkowskich UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Gdzie: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku CentralnymEnglish

Początek strony

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Absolwenci studiów wyższych lub studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału

Kto może się ubiegać? Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Początek strony

Komisja Europejska

Studenci uczelni wyższych specjalizujący się w tłumaczeniach pisemnych

Kto może się ubiegać? Osoby, które ukończyły co najmniej studia licencjackie (pierwszego cyklu) na wyższej uczelni i potrafią tłumaczyć na swój język ojczysty z dwóch języków urzędowych UE (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg, Bruksela

Więcej na temat staży w Komisji Europejskiej DeutschEnglishfrançais

Początek strony

Parlament Europejski

Absolwenci wyższych uczelni znający co najmniej trzy języki urzędowe UE

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, posługujący się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znający dwa inne języki urzędowe UE
Czas trwania: 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy kolejne miesiące)
Gdzie: Luksemburg

Absolwenci wyższych uczelni znający co najmniej trzy języki urzędowe UE

Kto może się ubiegać? Studenci, którzy muszą odbyć praktyki w trakcie studiów oraz którzy posługują się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znają dwa inne języki urzędowe UE
Czas trwania: 1–3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy miesiące)
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Początek strony

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Młodzi tłumacze konferencyjni

Kto może się ubiegać? Młodzi absolwenci studiów w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych
Czas trwania: 10–12 tygodni
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Trybunale Sprawiedliwości Unii EuropejskiejEnglish

Początek strony

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?