Werken voor de EU

De EU-instellingen hebben ruim 40.000 mensen uit de 28 EU-landen in dienst. Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert examens (vergelijkende onderzoeken). De EU neemt mensen vast, tijdelijk en op contractbasis aan, zij biedt stageplaatsen aan en onderhoudt databases van deskundigen.

Iedereen die voor de EU wil werken, krijgt eerst met het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) te maken. Op de EPSO-website wordt het selectieproces uitgelegd en vindt u advies over hoe u zich kunt voorbereiden op examens.

Werving van vast personeel

EPSO organiseert examens om vaste werknemers te selecteren. Deze examens of vergelijkende onderzoeken bestaan uit een reeks testen en een assessment, om de beste mensen te vinden. Elk jaar zijn er examens voor administrateurs, tolken, vertalers, assistenten en andere personeelscategorieën.

EPSO selecteert personeel voor alle EU-instellingen:

  • het Europees Parlement in Brussel, Luxemburg en Straatsburg
  • de Raad van de EU in Brussel
  • de Europese Commissie in Brussel en in Luxemburg: de grootste werkgever van de EU-instellingen, met personeel in Europa en kantoren over de hele wereld . Zij reserveert een aantal plaatsen voor specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, talen en statistiek en economie DeutschEnglishfrançais.
  • het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg
  • de Europese Rekenkamer in Luxemburg
  • het Europees Economisch en Sociaal Comité Englishfrançais in Brussel
  • het Comité van de Regio's in Brussel
  • de Europese ombudsman in Straatsburg
  • de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming DeutschEnglishfrançais in Brussel

In welke instelling u ook geïnteresseerd bent, de selectieprocedure en het type contract zijn gelijk.

Er zijn twee groepen vast aangestelde werknemers: administrateurs en assistenten.

Administrateurs (AD)

Typische taken voor administrateurs zijn beleidsontwikkeling, controle op de uitvoering van EU-recht, of analyse en advies. Om deel te kunnen nemen aan een examen voor administrateurs, moet u een universitaire opleiding van ten minste drie jaar hebben afgerond.

Assistenten (AST)

Assistenten hebben ondersteunende taken en zijn onmisbaar voor het interne beheer van de instellingen. Om deel te kunnen nemen aan een examen voor assistenten, moet u ten minste de middelbare school hebben afgerond.

Andere selectieprocedures

Arbeidscontractanten

De EU neemt mensen op contractbasis aan voor specifieke uitvoerende of administratieve taken. Deze contracten lopen meestal 6-12 maanden.

Tijdelijk personeel

Tijdelijke werknemers worden aangesteld voor specialistische of tijdelijke taken. Deze contracten hebben een looptijd van maximaal 6 jaar. Vacatures vindt u op de website van EPSO DeutschEnglishfrançais en op de websites van de EU-instellingen en -agentschappen.

Uitzendkrachten

Sommige instellingen maken voor maximaal 6 maanden gebruik van uitzendkrachten, vooral voor secretariaatswerk. In dat geval verzorgt het uitzendbureau DeutschEnglishfrançais de selectie.

Stages

Zeven instellingen bieden stages van drie tot vijf maanden aan. Stagiairs kunnen studenten, universitair afgestudeerden of linguïsten zijn. Hun werk is vergelijkbaar met dat van vast aangestelde administrateurs met een lage rang. De selectie gebeurt door de instellingen zelf, niet door EPSO.

Dienstverlening

Voor specifieke taken zoals onderhoud, catering e.d. wordt personeel aangeworven door bedrijven die worden geselecteerd via openbare aanbestedingen. Zie de aanbestedingswebsites DeutschEnglishfrançais voor meer informatie.

Gedetacheerde nationale deskundigen

Gedetacheerde nationale deskundigen zijn normaal gesproken in dienst van een overheidsinstantie in hun eigen land. Zij gaan voor een bepaalde periode bij een EU-instelling aan het werk om hun deskundigheid te delen en meer te leren over het EU-beleid en de EU-procedures. Gedetacheerde nationale deskundigen worden niet door EPSO geselecteerd. De permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU kan u meer vertellen over de mogelijkheden en de procedure.

EU-deskundigen

De EU onderhoudt databases van onafhankelijke deskundigen en hun kwalificaties die de instellingen en agentschappen op specifieke gebieden kunnen helpen. Deskundigen maken hun eigen profiel aan met informatie over werkervaring, opleiding en vaardigheden. Deze databases worden niet beheerd door EPSO. Dit gebeurt o.a. door CORDIS DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (communautaire dienst voor informatie over onderzoek en ontwikkeling).

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?