Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen utreder klagomål mot EU:s institutioner och organ.

Vad gör ombudsmannen?

Som privatperson, företag eller organisation kan du vända dig till ombudsmannen för att klaga på administrativa missförhållanden. Det kan handla om att EU:s institutioner eller organ har brutit mot lagen, inte följt god förvaltningssed eller kränkt mänskliga rättigheter, till exempel:

  • orättvis behandling
  • diskriminering
  • maktmissbruk
  • bristande information eller vägran att lämna ut information
  • onödiga förseningar
  • felaktiga förfaranden

Ombudsmannen gör utredningar på eget inititativ eller efter att ha fått in ett klagomål. Ombudsmannen är helt oberoende och tar inte order från någon regering eller organisation. Ombudsmannen lämnar in en rapport till Europaparlamentet en gång per år.

Val

Att välja en ombudsman är en av Europaparlamentets första uppgifter efter varje EU-val.

Emily O’Reilly omvaldes till EU-ombudsman i december 2014.

Hur klagar jag hos ombudsmannen?

Om du är missnöjd med någon av EU:s institutioner eller organ bör du först ge dem chansen att ställa saker till rätta. Om det inte fungerar kan du klaga hos Europeiska ombudsmannen.

Du måste lämna in ditt klagomål till ombudsmannen inom två år från det datum då problemet uppstod. Du måste tydligt ange vem du är, vilken institution eller vilket organ som klagomålet gäller och vad problemet är. Du kan begära att klagomålet ska behandlas konfidentiellt.

Vad kan ombudsmannen inte hjälpa mig med?

Ombudsmannen kan inte utreda i följande fall:

  • Klagomål mot nationella, regionala eller lokala myndigheter i EU (ministerier, statliga och lokala myndigheter).
  • Ärenden som rör nationella domstolar eller ombudsmän. Du kan inte överklaga deras beslut till Europeiska ombudsmannen.
  • Klagomål mot företag eller privatpersoner.

Vad händer när jag lämnat in mitt klagomål?

Ibland kan ombudsmannen lösa ditt problem genom att helt enkelt tala med institutionen, organet eller myndigheten i fråga. Annars kan ombudsmannen försöka hitta ett sätt för er att göra upp i godo.

Om detta misslyckas kan ombudsmannen ge den berörda institutionen rekommendationer. Om institutionen inte accepterar rekommendationerna kan ombudsmannen skriva en särskild rapport till Europaparlamentet som då kan vidta nödvändiga åtgärder.

Om ombudsmannen inte kan behandla ditt klagomål, t.ex för att det redan har varit uppe i domstol, försöker hon hänvisa dig vidare till någon annan som kanske kan hjälpa dig.


Videoklipp

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?