Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic obravnava pritožbe proti institucijam, organom in agencijam EU.

Naloge

Evropski varuh človekovih pravic obravnava pritožbe evropskih državljanov, podjetij in organizacij ter pomaga pri odkrivanju „nepravilnosti“ v institucijah, organih in agencijah Evropske unije, ki ne spoštujejo zakonodaje in načel dobrega upravljanja ter kršijo človekove pravice. Kršitve med drugim zajemajo:

 • nepravičnost,
 • diskriminacijo,
 • zlorabo pooblastil,
 • pomanjkanje informacij ali zavrnitev posredovanja informacij,
 • neupravičeno zavlačevanje,
 • nepravilne postopke.

Kabinet varuha človekovih pravic zadeve preiskuje na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo. Deluje popolnoma neodvisno in ne prejema navodil nobenega vladnega organa ali organizacije. Evropski varuh človekovih pravic vsako leto Evropskemu parlamentu predloži poročilo o svojem delu.

Postopek izvolitve

Med prvimi nalogami novoizvoljenega Evropskega parlamenta je tudi izvolitev varuha človekovih pravic.

Emily O'Reilly je bila za evropsko varuhinjo človekovih pravic izvoljena decembra 2014.

Kako se pritožim varuhu človekovih pravic?

Če niste zadovoljni z delom institucije, organa ali agencije EU, se najprej obrnite na pristojno institucijo ali organ in poskusite doseči odpravo nepravilnosti. Če to ne uspe, se lahko pritožite evropskemu varuhu človekovih pravic.

Pritožbo morate vložiti v roku dveh let od trenutka, ko ste ugotovili nepravilnost. Jasno morate navesti svoje podatke, proti kateri instituciji ali organu želite vložiti pritožbo in razlog za pritožbo. Zaprosite lahko tudi za zaupnost pritožbe.

Kdaj se na varuha človekovih pravic ne morete obrniti?

Evropski varuh človekovih pravic ne more obravnavati:

 • pritožb zoper nacionalne, regionalne ali lokalne organe v državah EU (vladni uradi, državne agencije in občinski uradi), četudi gre za zadevo v zvezi z EU;
 • zadev državnih sodišč ali nacionalnega varuha človekovih pravic, kajti ni pristojen za reševanje prizivov zoper njihove odločitve;
 • pritožb zoper podjetja ali posameznike.

Kaj lahko pričakujem po vložitvi pritožbe?

Varuh človekovih pravic bo za razrešitev vaše težave morda samo obvestil zadevno institucijo, organ ali agencijo. Če težave ni mogoče rešiti, bo za odpravo nepravilnosti skušal doseči sporazumno rešitev.

Če tudi to ne uspe, lahko varuh človekovih pravic zadevni instituciji pošlje priporočila. Če institucija njegovih priporočil ne sprejme, varuh predloži posebno poročilo Evropskemu parlamentu, ki lahko primerno politično ukrepa.

Če varuh človekovih pravic ne more obravnavati vaše pritožbe, če je denimo že bila obravnavana na sodišču, vam bo po svojih najboljših močeh svetoval, kateri drugi organ bi vam lahko pomagal.


Videoposnetki

 • Se vam zdi birokracija EU nerešljiv vozel?


  Evropski varuh človekovih pravic vam lahko pomaga!

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?