Ombudsmanul European

Ombudsmanul European investighează plângerile formulate împotriva instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor UE.

Obiectiv

Ombudsmanul European prelucrează plângerile primite de la cetățeni, întreprinderi și organizații din UE care semnalează cazuri de administrare defectuoasă din partea instituțiilor, organismelor, birourilor sau agențiilor UE - încălcarea legislației, nerespectarea principiilor bunei administrări, încălcarea drepturilor omului. Iată câteva exemple:

  • practici inechitabile
  • discriminare
  • abuz de putere
  • lipsa informațiilor sau refuzul de a furniza informații
  • întârzieri nejustificate
  • proceduri incorecte.

Biroul Ombudsmanului începe investigațiile după primirea unei plângeri sau din proprie inițiativă. Fiind un organism independent, acesta nu acceptă nicio intervenție din partea guvernelor sau a altor entități. O dată pe an, îi prezintă Parlamentului European un raport de activitate.

Numirea în funcție

Alegerea Ombudsmanului European este una dintre principalele sarcini care îi revine fiecărei noi legislaturi a Parlamentului European.

Emily O'Reilly este noul Ombudsman European în funcție, ales în decembrie 2014.

Cum îi puteți adresa o plângere Ombudsmanului?

Dacă sunteți nemulțumit de activitatea desfășurată de o instituție, un organism, un birou sau o agenție a UE, trebuie, mai întâi, să-i dați posibilitatea de a remedia situația. Dacă această abordare nu dă rezultate, puteți trimite o plângere Ombudsmanului European.

Este necesar să depuneți plângerea la Ombudsman în termen de doi ani de la data la care ați constatat situația de administrare defectuoasă. Trebuie să specificați cine sunteți, care este instituția sau organismul împotriva căruia faceți plângerea și care este problema dumneavoastră. Puteți cere ca plângerea să rămână confidențială.

Ce nu face Ombudsmanul

Ombudsmanul nu poate investiga:

  • plângeri formulate împotriva autorităților naționale, regionale sau locale din statele membre (departamente guvernamentale, agenții de stat, consilii locale), chiar dacă plângerile vizează aspecte europene
  • activitățile tribunalelor sau ale organismelor de tip ombudsman existente la nivel național. Ombudsmanul European nu primește cereri de apel la deciziile luate de aceste entități
  • plângeri formulate împotriva întreprinderilor sau persoanelor fizice.

Ce se întâmplă după trimiterea unei plângeri?

Este posibil ca Ombudsmanul să poată rezolva problema prin simpla informare a instituției, a organismului, a biroului sau a agenției vizate. Dacă este nevoie de mai mult, va încerca să găsească o soluție amiabilă care să conducă la remedierea situației semnalate.

În cazul unui eșec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituției vizate. Dacă aceasta nu acceptă recomandările primite, Ombudsmanul poate întocmi un raport special în atenția Parlamentului European, pentru ca acesta să poată lua măsurile politice care se impun.

Dacă nu poate examina plângerea (de exemplu, pentru că aceasta a făcut deja obiectul unei proceduri judiciare), Ombudsmanul va face tot posibilul să vă indice organismul care vă poate ajuta.


Înregistrări video

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: