Europees ombudsman

De Europese ombudsman behandelt klachten over EU-instellingen, -organen, -instanties en -agentschappen.

Opdracht

De ombudsman behandelt klachten van Europese burgers, bedrijven en organisaties en treedt op tegen EU-organen die inbreuk plegen op de wet of grondrechten van EU-burgers, of zich niet houden aan de principes van goed bestuur. Voorbeelden hiervan zijn:

  • onbillijke behandeling
  • discriminatie
  • machtsmisbruik
  • nalaten of weigeren informatie te geven
  • te lange wachttijden
  • onjuiste procedures

De ombudsman stelt een onderzoek in naar aanleiding van een klacht of uit eigen beweging. Hij is volledig onafhankelijk en neemt geen instructies aan van welke regering of organisatie dan ook. Elk jaar brengt hij verslag uit bij het Europees Parlement.

Verkiezing

De aanwijzing van de Europese ombudsman is een van de eerste taken van elk pas verkozen Europees Parlement.

Emily O'Reilly is de huidige Europese Ombudsman. Zij werd in december 2014 opnieuw verkozen.

Hoe dien ik een klacht in bij de Ombudsman?

Indien u ontevreden bent over een EU-instelling of -orgaan, moet u die instantie eerst de gelegenheid geven eventuele fouten te herstellen. Levert deze aanpak niets op, dan kunt u een klacht indienen bij de Europese ombudsman.

U moet de klacht indienen binnen de twee jaar. U moet uw identiteit, de naam van de instelling of het orgaan en de redenen van uw klacht duidelijk vermelden. U mag vragen de klacht vertrouwelijk te houden.

Wat doet de ombudsman niet?

De ombudsman is niet bevoegd voor klachten over

  • nationale, regionale of lokale overheden van EU-landen (ministeries, overheidsdiensten of gemeentes), ook niet als de klacht over EU-zaken gaat
  • nationale rechters of ombudsmannen: hij mag niet als beroepsinstantie optreden voor beslissingen van deze organen
  • bedrijven of particuliere personen

Wat gebeurt er nadat u een klacht hebt ingediend?

Misschien kan de ombudsman uw probleem oplossen door gewoon contact op te nemen met de instelling of het orgaan. Anders zal hij streven naar een voor u bevredigende minnelijke schikking.

Als dat niet lukt, kan hij aanbevelingen doen voor het vinden van een oplossing. Als de betrokken instelling zijn aanbevelingen niet aanvaardt, kan hij een speciaal verslag voor het Europees Parlement opstellen, dat dan de nodige maatregelen kan nemen.

Als de ombudsman uw klacht niet kan behandelen, bijvoorbeeld omdat zij al door een rechtbank is behandeld, zal hij u adviseren waar u wel met uw probleem terecht kunt.


Video's

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?