L-Ombudsman Ewropew

L-Ombudsman Ewropew jinvestiga l-ilmenti kontra l-istituzzjonijiet, l-entitajiet, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE.

Għan

L-Ombudsman jaġixxi għal ilmenti miċ-ċittadini, negozji u organizzazzjonijiet tal-UE, u jgħin biex jinkixfu każijiet ta’ "amministrazzjoni ħażina" – fejn l-istituzzjonijiet, l-entitajiet, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-UE jkunu kisru l-liġi, naqsu milli jirrispettaw il-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba jew ikunu kisru d-drittijiet tal-bniedem. Fost l-eżempji nsibu:

  • inġustizzja
  • diskriminazzjoni
  • abbuż ta’ poter
  • nuqqas ta’ jew rifjut tal-provvista ta’ informazzjoni
  • dewmien mhux meħtieġ
  • proċeduri żbaljati.

L-uffiċċju tal-Ombudsman jiftaħ l-investigazzjonijiet wara li jirċievi lment jew b’inizjattiva tiegħu. Hu kompletament indipendenti u ma jiħux ordnijiet mingħand l-ebda gvern jew organizzazzjoni. Darba f’sena, jippreżenta lill-Parlament Ewropew b’rapport tal-attività.

Ħatra

Il-ħatra tal-Ombudsman Ewropew hi waħda mill-ewwel kompiti tal-Parlament Ewropew li jkun għadu kif ġie elett.

Emily O'Reilly, eletta f'Diċembru 2014, hi l-Ombudsman Ewropew bħalissa.

Kif nista’ nagħmel ilment lill-Ombudsman?

Jekk m’intix sodisfatt b’istituzzjoni, entità, uffiċċju jew aġenzija tal-UE, għandek l-ewwel tagħtiha l-opportunità li tikkoreġi s-sitwazzjoni. Jekk dan il-metodu ma jaħdimx, tista’ tressaq l-ilment tiegħek quddiem l-Ombudsman Ewropew.

Għandek tagħmel l-ilment tiegħek lill-Ombudsman fi żmien sentejn mid-data li fiha sirt konxju mill-problema. Trid tiddikjara b’mod ċar min int, liema hi l-istituzzjoni jew l-entità li qed tilmenta dwarha, u x’inhi l-problema li dwarha qed tilmenta. Tista’ titlob li l-ilment jibqa’ kunfidenzjali.

X’ma jagħmilx l-Ombudsman

L-Ombudsman ma jistax jinvestiga:

  • Ilmenti kontra awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew lokali fil-pajjiżi tal-UE (dipartimenti tal-gvern, aġenziji tal-istat u kunsilli lokali), anke meta l-ilmenti jkunu dwar kwistjonijiet tal-UE.
  • L-attivitajiet tal-qrati jew l-ombudsmen. L-Ombudsman Ewropew mhuwiex entità tal-appelli għal deċiżjonijiet meħuda minn dawn l-entitajiet.
  • Ilmenti kontra negozji jew individwi privati.

X’jiġri wara li jsir ilment?

L-Ombudsman jista’ jkun kapaċi jsolvi l-problema tiegħek billi sempliċiment jinforma lill-istituzzjoni, entità, uffiċċju jew aġenzija kkonċernati, iżda jekk ikun hemm bżonn ta’ iżjed minn hekk, l-Ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli li tirrisolvi l-kwistjoni u li tissodisfak.

Jekk dan ma jirnexxix, l-Ombudsman jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni kkonċernata. Jekk din ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, jista’ jagħmel rapport speċjali lill-Parlament Ewropew sabiex ikun jista’ jieħu kwalunkwe azzjoni politika li tkun meħtieġa.

Jekk l-Ombudsman ma jistax jittratta l-ilment tiegħek – pereżempju, jekk diġà kien is-suġġett ta’ kawża l-qorti – jagħmel l-aħjar li jista’ sabiex jagħtik parir dwar liema entità oħra tista’ tgħinek.


Filmati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?