Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas tiria skundus prieš ES institucijas, agentūras ir kitas įstaigas.

Užduotis

Ombudsmenas atsiliepia į ES piliečių, įmonių bei organizacijų skundus ir padeda nustatyti netinkamo administravimo atvejus, pavyzdžiui, jei ES institucijos, agentūros ar kitos įstaigos pažeidė teisės aktus, žmogaus teises ar nesilaikė tinkamo administravimo principų. Keletas pavyzdžių:

  • neobjektyvumas,
  • diskriminacija,
  • piktnaudžiavimas galiomis,
  • informacijos stoka arba atsisakymas ją pateikti,
  • nereikalingas vilkinimas,
  • nustatytos tvarkos nesilaikymas.

Ombudsmeno tarnyba pradeda tyrimą gavusi skundą arba savo iniciatyva. Ombudsmenas yra visiškai nepriklausomas ir nevykdo jokios vyriausybės ar organizacijos nurodymų. Kartą per metus jis teikia veiklos ataskaitą Europos Parlamentui.

Rinkimas

Europos ombudsmeno rinkimas – viena iš pirmųjų išrinkto naujo Europos Parlamento užduočių.

Šiuo metu Europos ombudsmeno pareigas eina Emily O'Reilly, išrinkta 2014 m. gruodžio mėn.

Kaip galima pasiskųsti ombudsmenui?

Jei jūs nepatenkinti ES institucijos, agentūros ar kitos įstaigos veiksmais, pirmiausia turėtumėte jai suteikti galimybę ištaisyti padėtį. Jei tokiu būdu nieko nepavyksta pasiekti, galite pasiskųsti Europos ombudsmenui.

Savo skundą ombudsmenui turite pateikti per dvejus metus nuo tos dienos, kai pastebėjote problemą. Privalote aiškiai nurodyti, kas esate, dėl kurios institucijos arba įstaigos teikiate skundą ir kokia problema jums iškilo. Galite pareikalauti, kad jūsų tapatybė nebūtų atskleista.

Ko ombudsmenas nedaro?

Ombudsmenas negali tirti:

  • skundų dėl ES šalių nacionalinių, regionų arba vietos valdžios institucijų (vyriausybių padalinių, valstybės įstaigų ir vietos tarybų), net jei skundai susiję su ES klausimais,
  • nacionalinių teismų arba ombudsmenų veiklos: Europos ombudsmenas nėra apeliacinė įstaiga, kuriai galima teikti skundus dėl šių subjektų priimtų sprendimų,
  • skundų prieš įmones arba privačius asmenis.

Kas vyksta pateikus skundą?

Gali būti, kad ombudsmenas gali išspręsti jūsų problemą tiesiog informavęs atitinkamą instituciją, agentūrą ar kitą įstaigą, tačiau jei to nepakanka, ombudsmenas bandys rasti taikų sprendimą, kuris ištaisytų padėtį ir jus tenkintų.

Jeigu tai nepavyksta, ombudsmenas gali pateikti rekomendacijas atitinkamai institucijai. Jei ši jo rekomendacijų nepaiso, ombudsmenas gali parengti specialų pranešimą Europos Parlamentui, kad šis galėtų imtis visų būtinų politinių veiksmų.

Kai ombudsmenas negali nagrinėti jūsų skundo, pavyzdžiui, jeigu skundas jau buvo nagrinėtas teisme, jis stengsis jums patarti, kuri kita įstaiga galėtų padėti.


Vaizdo siužetai

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?