Európai ombudsman

Az európai ombudsman az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek elleni panaszokat vizsgálja ki.

Feladatkör

Az ombudsman az uniós polgárok, vállalkozások és szervezetek által benyújtott panaszokat vizsgálja ki: segít feltárni a hivatali visszásságokat, vagyis azokat az eseteket, amikor az uniós intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek nem járnak el jogszerűen, nem tartják tiszteletben a jó közigazgatás alapelveit, illetve megsértik az emberi jogokat. Hivatali visszásságnak minősül többek között:

 • a méltánytalanság,
 • a diszkrimináció,
 • a hatáskörrel való visszaélés,
 • a tájékoztatás elmulasztása vagy megtagadása,
 • az indokolatlan késedelem,
 • az eljárási rend figyelmen kívül hagyása.

Az ombudsman hivatala vagy saját maga kezdeményez vizsgálatot, vagy pedig azokkal a panaszokkal kapcsolatban jár el, amelyeket benyújtanak hozzá. Tevékenysége során teljes függetlenséget élvez, sem kormányoktól, sem szervezetektől nem fogad el utasítást. Évente egyszer jelentésben számol be tevékenységéről az Európai Parlamentnek.

Megválasztás

Minden újonnan hivatalba lépő Európai Parlament egyik első feladata az európai ombudsman megválasztása.

Emily O'Reilly, akit 2014 decemberében újra megválasztottak európai ombudsmannak.

Hogyan nyújthatok be panaszt az ombudsmanhoz?

Ha Ön elégedetlen valamelyik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség munkájával, először az érintett féltől kell kérnie a helyzet orvoslását. Ha nem jár sikerrel, panaszt tehet az európai ombudsmannál.

Panaszát két éven belül be kell nyújtania azt követően, hogy tudomást szerez az adott problémáról. Beadványában egyértelműen fel kell tüntetnie személyazonosító adatait, továbbá meg kell adnia, melyik intézmény, szerv, hivatal, illetve ügynökség ellen és pontosan milyen ügyben kíván panaszt tenni. Kérheti, hogy panaszát bizalmasan kezeljék.

Mi nem tartozik az ombudsman feladatai közé?

Az ombudsman nem indíthat vizsgálatot a következő esetekben:

 • az uniós tagországok nemzeti, regionális, illetve helyi hatóságai (kormányhivatalok, állami ügynökségek és helyi önkormányzatok) elleni panaszok, ideértve azokat az eseteket is, amikor a panasz uniós üggyel kapcsolatos;
 • a nemzeti bíróságok, illetve ombudsmanok tevékenysége – az európai ombudsman nem tekinthető fellebbviteli szervnek a nemzeti bíróságok és a nemzeti ombudsmanok által hozott határozatok tekintetében;
 • vállalkozások vagy magánszemélyek ellen irányuló panaszok.

Mi történik a panasz benyújtását követően?

Elképzelhető, hogy az ombudsman pusztán azáltal meg tudja oldani a problémát, hogy az érintett intézményt, szervet, hivatalt, illetve ügynökséget tájékoztatja az Ön kifogásairól. Ha így nem jár sikerrel, megpróbálja békés úton rendezni az ügyet, úgy, hogy az Ön számára is kielégítő megoldás szülessen.

Ha ez nem sikerül, az ombudsman ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett intézmény, szerv, hivatal, illetve ügynökség számára. Ha ajánlásait az érintett fél nem fogadja el, az ombudsman különjelentést nyújthat be az Európai Parlamentnek az ügyben, hogy az megtehesse a szükséges politikai lépéseket.

Ha az ombudsman nem foglalkozhat az Ön panaszával – például azért, mert a kérdéses ügy már bírósági eljárás tárgyát képezi –, tanáccsal segíti Önt azt illetően, melyik másik szerv tud esetleg segíteni a helyzet megoldásában.


Kisfilmek

 • Belegabalyodott az EU adminisztrációjába?


  Az Európai Ombudsman segíthet Önnek!

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?