Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies käsittelee EU:n toimielinten, muiden elinten ja laitosten toimintaa koskevia kanteluita.

Rooli

Euroopan oikeusasiamies tutkii EU:n kansalaisten, yritysten ja organisaatioiden tekemiä kanteluita ja auttaa paljastamaan hallinnollisia epäkohtia eli tapauksia, joissa EU:n toimielimet, muut elimet tai laitokset ovat rikkoneet lakia, jättäneet huomioimatta hyvän hallintotavan perusperiaatteet tai rikkoneet ihmisoikeuksia. Esimerkkejä hallinnollisista epäkohdista ovat

 • epäoikeudenmukaisuus
 • syrjintä
 • vallan väärinkäyttö
 • tiedon puute tai tietojen epääminen
 • tarpeettomat viivästykset
 • menettelyvirheet.

Oikeusasiamiehen toimisto aloittaa tutkimukset omasta aloitteestaan tai kantelun perusteella. Oikeusasiamies on täysin riippumaton eikä ota vastaan käskyjä miltään kansallisilta viranomaisilta tai muilta tahoilta. Oikeusasiamies laatii Euroopan parlamentille vuosittain kertomuksen toiminnastaan.

Valinta

Euroopan oikeusasiamiehen valitsee Euroopan parlamentti. Valintapäätös on yksi vastavalitun parlamentin ensimmäisistä tehtävistä.

Nykyinen Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly valittiin virkaansa joulukuussa 2014.

Miten tehdään kantelu oikeusasiamiehelle?

Jos et ole tyytyväinen jonkin EU-elimen toimintaan, sinun on ensin yritettävä saada se korjaamaan tilanne. Ellei tämä onnistu, voit tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle.

Kantelu oikeusasiamiehelle on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun ongelma tuli kantelijan tietoon. Kantelussa on ilmoitettava selvästi kantelijan henkilöllisyys sekä se, mitä elintä ja millaista asiaa kantelu koskee. Kantelulle voi pyytää luottamuksellista käsittelyä.

Mitä oikeusasiamies ei tee

Euroopan oikeusasiamies ei voi käsitellä

 • kanteluita, jotka koskevat EU-maiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia (valtionhallintoa tai kunnallishallintoa), vaikka kantelun aiheena olisikin EU:hun liittyvä kysymys
 • kanteluita, jotka koskevat kansallisten tuomioistuinten tai oikeusasiamiesten toimintaa, sillä Euroopan oikeusasiamies ei ole muutoksenhakuelin, johon voitaisiin valittaa näiden tahojen tekemistä päätöksistä
 • kanteluita, joiden kohteena on yritys tai yksityishenkilö.

Mitä kantelulle tapahtuu?

Euroopan oikeusasiamies pystyy ehkä ratkaisemaan ongelman yksinkertaisesti ilmoittamalla asiasta elimelle, jota valitus koskee. Jos asia ei ratkea tällä, oikeusasiamies pyrkii löytämään sovintoratkaisun, joka tyydyttää kantelijaa.

Jos tämäkään ei tuota tulosta, oikeusasiamies voi antaa kyseiselle elimelle suosituksia. Jos elin ei hyväksy oikeusasiamiehen suosituksia, tämä voi laatia asiasta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka päättää mahdollisesti tarvittavista poliittisista toimista.

Jos oikeusasiamies ei voi käsitellä kantelua esimerkiksi siksi, että kyseistä asiaa on jo käsitelty oikeudessa, hän osoittaa mahdolliset muut tahot, joiden puoleen asiassa voi kääntyä.


Videot

 • Asiat solmussa EU-hallinnon kanssa?


  Euroopan oikeusasiamies voi auttaa sinua.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.