Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες σχετικά με τα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός

Ο Διαμεσολαβητής εξετάζει καταγγελίες πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισμών της ΕΕ, προκειμένου να εντοπίσει κρούσματα κακοδιοίκησης, δηλαδή περιπτώσεων όπου τα όργανα, οι υπηρεσίες ή οι οργανισμοί της ΕΕ παραβαίνουν τη νομοθεσία, δεν σέβονται τις αρχές της χρηστής διοίκησης ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τα εξής:

 • άδικη μεταχείριση
 • διακριτική μεταχείριση
 • κατάχρηση εξουσίας
 • παράλειψη ή άρνηση ενημέρωσης
 • αδικαιολόγητη καθυστέρηση
 • παράτυπες διαδικασίες.

Το γραφείο του Διαμεσολαβητή διενεργεί έρευνες μόλις λάβει καταγγελία ή με δική του πρωτοβουλία. Είναι απολύτως ανεξάρτητη υπηρεσία και δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό. Μια φορά τον χρόνο υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση δραστηριοτήτων.

Εκλογή

Η εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι ένα από τα πρώτα καθήκοντα κάθε νεοεκλεγόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Έμιλι Ο Ράιλι, που εξελέγη τον Δεκέμβριο 2014, είναι σήμερα η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία στον Διαμεσολαβητή;

Αν έχετε παράπονα από τη λειτουργία θεσμικού οργάνου, υπηρεσίας ή οργανισμού της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να διορθώσετε την κατάσταση. Αν αποτύχετε, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Η καταγγελία σας πρέπει να υποβληθεί στον Διαμεσολαβητή εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώσατε το πρόβλημα. Πρέπει να δηλώσετε σαφώς ποιος είστε, ποιο είναι το θεσμικό όργανο ή ο φορέας τον οποίο αφορά η καταγγελία και ποιο είναι το πρόβλημά σας. Μπορείτε ταυτόχρονα να ζητήσετε να παραμείνει η καταγγελία σας εμπιστευτική.

Τι δεν κάνει ο Διαμεσολαβητής

Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διερευνήσει τα εξής:

 • καταγγελίες που αφορούν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ (κρατικές υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς και δημοτικά συμβούλια), ακόμη και αν οι καταγγελίες έχουν να κάνουν με ζητήματα της ΕΕ.
 • δραστηριότητες εθνικών δικαστηρίων ή διαμεσολαβητών. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν είναι δευτεροβάθμιο όργανο για την εξέταση αποφάσεων που λαμβάνουν αυτοί οι φορείς.
 • καταγγελίες που αφορούν επιχειρήσεις ή ιδιώτες.

Τι συμβαίνει όταν υποβληθεί καταγγελία;

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να είναι σε θέση να δώσει λύση στο πρόβλημα ενημερώνοντας απλώς το σχετικό όργανο, υπηρεσία ή οργανισμό, αλλά αν απαιτούνται περισσότερες ενέργειες, ο Διαμεσολαβητής θα προσπαθήσει να βρει μια αμοιβαία αποδεκτή λύση που να διευθετεί το θέμα και να σας ικανοποιεί.

Εάν αποτύχει, μπορεί να διατυπώσει συστάσεις στο εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο. Εάν το όργανο δεν αποδεχθεί τις συστάσεις του, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε αυτό να αναλάβει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία κρίνει αναγκαία.

Εάν ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να ασχοληθεί με την καταγγελία σας - για παράδειγμα, εάν η καταγγελία έχει ήδη αποτελέσει το αντικείμενο δικαστικής υπόθεσης - θα σας υποδείξει ποιος άλλος οργανισμός μπορεί ενδεχομένως να σας βοηθήσει.


Βίντεο

 • Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη διοίκηση της ΕΕ;


  Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να σας βοηθήσει!

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;