Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv se zabývá stížnostmi na orgány, instituce, úřady a agentury Evropské unie.

Poslání

Veřejný ochránce práv reaguje na stížnosti občanů, podnikatelů a organizací z EU a pomáhá odhalit případy špatného úředního postupu, kdy orgány, instituce, úřady a agentury EU přestoupily zákon, nedržely se zásad správného řízení nebo porušily lidská práva. Může se jednat například o:

 • nespravedlnost
 • diskriminaci
 • překročení pravomoci
 • poskytnutí neúplných informací nebo odmítnutí informace poskytnout
 • zbytečné průtahy
 • nesprávné postupy

Kancelář veřejného ochránce práv zahajuje šetření z vlastní iniciativy nebo na základě přijaté stížnosti. Je zcela nezávislá a nepřijímá pokyny od žádné vlády nebo organizace. Každý rok předkládá Evropskému parlamentu zprávu o své činnosti.

Zvolení

Volba Evropského veřejného ochránce práv je jedním z prvních úkolů každého nově zvoleného Evropského parlamentu.

Funkci Evropského veřejného ochránce práv v současnosti zastává Emily O'Reillyová, která byla zvolena v prosinci 2014.

Jak podat stížnost veřejnému ochránci práv?

Jste-li nespokojeni s postupem orgánu, instituce, úřadu nebo agentury EU, nejprve jim umožněte, aby situaci napravily samy. Pokud to nepovede k požadovanému výsledku, můžete podat stížnost Evropskému veřejnému ochránci práv.

Stížnost veřejnému ochránci práv musíte podat do dvou let ode dne, kdy jste se o nastalém problému dozvěděli. Musíte jasně uvést kdo jste, na jakou instituci či orgán podáváte stížnost a na jaký problém si stěžujete, ale můžete požádat, aby stížnost zůstala důvěrná.

Co není v pravomoci veřejného ochránce práv

Veřejný ochránce práv nemůže vyšetřovat:

 • stížnosti na vnitrostátní, regionální nebo místní orgány členských států EU (orgány státní správy, státní agentury a úřady měst a obcí), i když se stížnost týká záležitostí EU;
 • činnost vnitrostátních soudů nebo veřejných ochránců práv. Evropský veřejný ochránce práv není apelačním orgánem, který by mohl zvrátit rozhodnutí přijaté těmito orgány;
 • stížnosti na podnikatele nebo jednotlivce.

Co se děje s podanou stížností?

Veřejný ochránce práv může vyřešit váš problém tím, že pouze informuje dotčený orgán, instituci, úřad nebo agenturu. Pokud to nestačí, snaží se najít smírné řešení, které napraví vzniklou situaci k vaší spokojenosti.

Pokud tento postup selže, veřejný ochránce práv navrhne dotčenému orgánu opatření k nápravě. Jestliže dotčený orgán navrhované opatření nepřijme, předá veřejný ochránce práv zvláštní zprávu Evropskému parlamentu, který se v případě, že to považuje za nutné, může rozhodnout k přijetí politických opatření.

Pokud se veřejný ochránce práv nemůže stížností zabývat (například proto, že již byla předmětem soudního řízení), zpravidla vám doporučí jiný orgán, který by vám měl být schopen pomoci.


Video

 • Zapleteni v administrativě EU?


  Evropský veřejný ochránce práv Vám může pomoci!

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?