Европейски омбудсман

Европейският омбудсман разследва жалби срещу институции, органи, служби и агенции на ЕС.

Цел

Омбудсманът отговаря на жалби на граждани, предприятия и организации от ЕС, като помага за откриване на случаи на лошо администриране — когато институции, органи, служби или агенции на ЕС са нарушили закона, не са спазили принципите на добро административно управление или са нарушили човешки права. Примери за това са:

  • несправедливо третиране;
  • дискриминация;
  • злоупотреба с власт;
  • липса на информация или отказ за предоставяне на такава;
  • ненужно забавяне;
  • неправилни процедури.

Службата на омбудсмана започва разследвания след получаването на жалба или по собствена инициатива. Тя е напълно независима и не получава нареждания от каквито и да е правителства или организации. Веднъж в годината службата на омбудсмана представя доклад за дейността си пред Европейския парламент.

Избор

Изборът на европейски омбудсман е една от първите задачи на всеки новоизбран Европейски парламент.

В момента европейски омбудсман е Емили О'Райли, избрана през декември 2014 г.

Как се подава жалба до омбудсмана?

Ако не сте доволни от институция, орган, служба или агенция на ЕС, първо трябва да ѝ дадете възможност да поправи положението. Ако този подход не успее, можете да подадете жалба до европейския омбудсман.

Трябва да подадете жалбата си до омбудсмана в рамките на две години от датата, на която сте научили за проблема. Трябва ясно да посочите кой сте, от коя институция или орган се оплаквате и по какъв проблем. Можете да поискате жалбата да остане поверителна.

Какво не прави омбудсманът?

Омбудсманът не може да разследва:

  • жалби срещу национални, регионални или местни органи в страните от ЕС (министерства, държавни агенции и общински съвети), дори ако в тях става дума за въпроси, отнасящи се до Съюза.
  • дейността на национални съдилища или омбудсмани. Европейският омбудсман не е апелативен орган по решения, взети от национални съдилища или омбудсмани.
  • жалби срещу предприятия или физически лица.

Каква е процедурата след подаване на жалба?

Омбудсманът може да е в състояние да реши проблема ви просто като информира институцията, органа, службата или агенцията. Ако се налага предприемане на по-нататъшни действия, той ще се опита да постигне споразумение, което решава проблема и ви удовлетворява.

Ако това не стане, омбудсманът може да направи препоръки на съответната институция. Ако тя не приеме препоръките му, той може да изготви специален доклад до Европейския парламент, за да може Парламентът да предприеме необходимите политически действия.

Ако омбудсманът не може да разгледа жалбата ви — например, ако тя вече е била предмет на съдебно дело — той при всички случаи ще ви посъветва кой друг орган може да ви помогне.


Видео

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?