Medinstitucionalni organi

  Evropska šola za upravo DeutschEnglishfrançais

  Evropska šola za upravo je bila ustanovljena 10. februarja 2005.Zadolžena je za organizacijo usposabljanj na nekaterih posebnih področjih za člane osebja EU. Glavna značilnost šole je, da so vsi njeni tečaji na voljo zaposlenim v vseh institucijah EU, kar pomaga širiti skupne vrednote, spodbuja boljše razumevanje med zaposlenimi v institucijah ter lajša doseganje ekonomije obsega. Šola tesno sodeluje z oddelki za usposabljanje v vseh institucijah, da se tako izogne podvajanju dela.

  Evropski urad za izbor osebja

  Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je začel delovati januarja 2003. Njegova naloga je, da pripravi natečaje za zaposlovanje osebja za delo v vseh institucijah EU. To je bolj učinkovito, kot če bi vsaka institucija sama organizirala natečaj. Letni proračun Evropskega urada za izbor osebja s približno 21 milijoni EUR je 11 % manjši od zneska, ki so ga institucije EU običajno porabile za zaposlovanje.

  Skupina za odzivanje na računalniške grožnje (CERT)

  Skupina, ki se ukvarja z reševanjem varnostnih incidentov v računalniških sistemih evropskih institucij, podpira delo ekip za varnost informacijskih sistemov v posameznih institucijah in sodeluje s podobnimi službami javnih organov v državah članicah EU.

  Ustanovljena je bila 1. junija 2011 in bo prvo leto delovala kot pilotni projekt. Odvisno od ocene pilotne faze naj bi predvidoma začela v celoti delovati leta 2012.

  Urad za publikacije

  Polni naziv tega organa je Urad za publikacije Evropske unije. Deluje kot založba za vse institucije EU, proizvaja in razpošilja vse uradne publikacije Evropske unije na papirju in v digitalni obliki.


  KONTAKT

  Splošna vprašanja

  Pokličite po telefonu
  00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

  Vprašanja po e-pošti

  Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

  Povejte nam

  Ste našli želene informacije?

  DaNe

  Kaj ste iskali?

  Ali imate kakšne predloge?