Inne organy europejskie

  Europejska Szkoła Administracji DeutschEnglishfrançais

  Europejska Szkoła Administracji została utworzona w dniu 10 lutego 2005 r. Do zadań szkoły należy zapewnianie pracownikom UE szkoleń w określonych dziedzinach. Podstawową charakterystyką szkoły jest to, że organizowane przez nią kursy są otwarte dla pracowników wszystkich instytucji UE, co przyczynia się do upowszechniania wspólnych wartości, propagowania lepszego zrozumienia wśród pracowników instytucji oraz osiągania efektu skali. Szkoła ściśle współpracuje z departamentami szkoleniowymi wszystkich instytucji, by dzięki temu uniknąć powielania wysiłków.

  Europejski Urząd Doboru Kadr

  Europejski Urząd Doboru Kadr zajmuje się rekrutacją dla potrzeb instytucji i innych jednostek UE. Jego zadaniem jest rozpisywanie i prowadzenie konkursowych egzaminów dla kandydatów na pracowników wszystkich instytucji unijnych. Rekrutacja przebiega dzięki niemu sprawniej, niż gdyby każda z instytucji prowadziła osobne konkursy. Roczny budżet EPSO sięga 21 mln euro – to o 11% mniej, aniżeli wynosiły unijne koszty rekrutacji przed jego powołaniem.

  Urząd Publikacji (OP)

  Pełna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Działa on w charakterze wydawnictwa instytucji unijnych, wydając i rozpowszechniając wszelkie oficjalne publikacje – czy to drukiem, czy w formie elektronicznej.

  Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT)

  Zadaniem zespołu jest wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami. W tym celu CERT wspiera służby poszczególnych instytucji UE odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne, a także współpracuje ze swoimi odpowiednikami z sektora publicznego w państwach członkowskich.

  CERT ustanowiony został 1 czerwca 2011 r. Przez pierwszy rok funkcjonować będzie jako projekt pilotażowy – pełną operacyjność osiągnie prawdopodobnie w 2012 r., będzie to jednak zależeć od wyników oceny działalności na wstępnym etapie.


  KONTAKT

  Pytania o charakterze ogólnym

  Proszę zadzwonić pod numer telefonu
  00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

  Wyślij pytanie e-mailem

  Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

  Jak ulepszyć ten portal?

  Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

  TakNie

  Jakich informacji Państwo szukają?

  Czy mają Państwo jakieś uwagi?