Comhlachtaí idirfhorasacha

  An Fhoireann Fhreagartha um Éigeandáil Ríomhairí (CERT)

  Sainchúram CERT, sin bagairtí ar chórais ríomhairí na n-institiúidí AE a bhainistiú – iad ag tacú le foirne slándála TF i ngach institiúid AE agus i gcomhar lena macasamhla CERT san earnáil phoiblí i dtíortha an AE.

  Arna bunú di an 1 Meitheamh 2011, is mar thionscadal píolótach a oibreoidh CERT sa chéad bhliain, agus meastar go mbeidh sí oibríochtúil go hiomlán in 2012, d'éis an chéim phíolótach a mheas.

  An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

  D'éirigh an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne oibríoch in Eanáir 2003. Tá sé mar chuspóir aige scrúduithe iomaíocha a shocrú d'fhonn foireann a earcú d'fhorais an AE. Is éifeachtaí é sin ná gach foras a bheith ag eagrú a chuid comórtas iomaíoch féin. €21m atá mar bhuiséad bliantúil ag EPSO agus is lú de 11% é sin ná an méid airgid a chaitheadh forais an AE ar earcaíocht.

  Oifig na bhFoilseachán

  Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh is ainm go hiomlán don chomhlacht seo. Teach foilseacháin d'fhorais an AE is ea é, ag foilsiú agus ag dáileadh foilseachán uile an Aontas Eorpaigh, ar pháipéar agus go digiteach.

  Scoil Riaracháin na hEorpa DeutschEnglishfrançais

  Bunaíodh Scoil Riaracháin na hEorpa an 10 Feabhra 2005. Tá sé mar chuspóir aige cúrsaí oiliúna i sainréimsí a eagrú d'fhoireann an AE. Tig le comhalta as foras ar bith an AE cur isteach ar a cúrsaí, agus cuidíonn sé seo le scaipeadh comhluachanna, le tuiscint níos fearr i measc na foirne AE agus le barainneacht mhórscálach a bhaint amach. Oibríonn sé go dlúth le rannóga oiliúna na bhforas go léir d'fhonn aon dúbailt iarrachta a sheachaint.


  TEAGMHÁIL

  Eolas ginearálta – fiosruithe

  Glaoigh ar
  00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

  Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

  Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

  Cabhraigh linn feabhsú

  An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

  FuairNí bhfuair

  Cad a bhí uait?

  An bhfuil aon mholtaí agat?