Interinstitucionální orgány

  Evropská správní škola DeutschEnglishfrançais

  Evropská správní škola byla založena dne 10. února 2005. Jejím úkolem je zajistit zaměstnancům EU vzdělávání v některých konkrétních oblastech. Jejím hlavním rysem je, že její kurzy jsou otevřeny pracovníkům všech orgánů a institucí EU a tím přispívá k šíření společných hodnot, zlepšuje porozumění mezi zaměstnanci institucí a dosahuje úspor z rozsahu. Úzce spolupracuje se vzdělávacími odděleními všech institucí, aby se zabránilo překrývání činností.

  Skupina pro reakci na počítačové hrozby (CERT)

  Úkolem skupiny CERT je pomáhat s řízením rizik ohrožujících počítačové systémy orgánů EU. Skupina poskytuje podporu týmům, které zajišťují bezpečnost IT v jednotlivých institucích a orgánech EU, a je v kontaktu se skupinami podobného zaměření, jež působí v rámci orgánů veřejné správy států EU.

  Skupina CERT byla založena 1. června 2011. První, zkušební rok její činnosti bude na závěr podroben hodnocení, přičemž v závislosti na výsledcích této evaluace by skupina mohla začít plně fungovat v roce 2012.

  Úřad pro úřední tisky

  Úplný název tohoto orgánu zní Úřad pro publikace Evropské unie. Působí jako vydavatelství institucí EU, které vydává a distribuuje veškeré úřední tisky Evropské unie v papírové i v elektronické podobě.

  Úřad pro výběr personálu Evropských společenství

  Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) zahájil svou činnost v lednu 2003. Jeho úkolem je připravovat výběrová řízení pro výběr pracovníků pro všechny orgány EU. Je to efektivnější, než kdyby si každá instituce organizovala svá vlastní náborová řízení. Roční rozpočet Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství ve výši zhruba 21 milionů eur je o 11 % nižší, než kolik instituce EU vydávaly za nábor dříve.


  KONTAKT

  Informační služba – všeobecné dotazy

  Volejte na
  00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

  Pošlete svůj dotaz e-mailem

  Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

  Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

  Nalezli jste informace, které jste hledali?

  AnoNe

  Co jste hledali?

  Máte nějaké připomínky?