Az EU intézményei és egyéb szervei

Az EU egyedülálló intézményi struktúrával rendelkezik:

  • A tagállamok és az EU vezetői az Európai Tanács keretében határozzák meg az átfogó uniós prioritásokat.
  • A Európai Parlament közvetlenül megválasztott képviselői az európai állampolgárokat képviselik.
  • Az EU egészének érdekeit az Európai Bizottság képviseli, amelynek tagjait a tagállami kormányok nevezik ki.
  • A tagállami kormányok érdekképviseleti intézménye az Európai Unió Tanácsa.

Irányvonal kijelölése

Az EU átfogó politikai irányvonalát az Európai Tanács határozza meg, jogalkotási feladatokat azonban nem lát el. Elnöke (aki jelenleg Herman Van Rompuy) és tagjai (a tagállamok állam-, illetve kormányfői és a Bizottság elnöke) legalább félévente egyszer több napra összeülnek.

Jogalkotás

Az uniós jogalkotás három intézmény feladata. Ezek:

  • Az Európai Unió polgárai által közvetlenül megválasztott és őket képviselő Európai Parlament.
  • Az Európai Unió Tanácsa, amely az egyes tagállamok kormányait képviseli. A Tanács elnökségét felváltva tölti be egy-egy tagállam.
  • Az EU egészének érdekeit képviselő Európai Bizottság.

E három intézmény a rendes jogalkotási (régebben együttöntési) eljárás keretében fogadja el az Unió-szerte alkalmazandó szakpolitikákat és jogszabályokat. Az alapelv az, hogy a Bizottság új jogszabályokat javasol és a Parlament, valamint a Tanács elfogadja őket. A végrehajtásért a Bizottság és a tagállamok felelnek. A jogszabályok megfelelő alkalmazásának és végrehajtásának biztosítása a Bizottság feladata.

Döntéshozatal az EU-ban – bővebben az uniós jogszabály-alkotási eljárásokról

Az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő tagállamok (2014–2020)

Egyéb uniós intézmények

Az Unió működésében alapvető szerepet játszik az alábbi két intézmény is:

  • a Bíróság, amely elősegíti a jogszabályok érvényre juttatását
  • a Számvevőszék, amely az Unió tevékenységeinek finanszírozását ellenőrzi

Valamennyi uniós intézmény hatásköreit és feladatait a Szerződések határozzák meg, amelyek az EU összes tevékenységének az alapját képezik. Ugyancsak e szerződések állapítják meg az uniós intézmények által követendő szabályokat és eljárásokat is. A Szerződéseket valamennyi uniós ország állam-, illetve kormányfői elfogadták, tagállami parlamentjeik pedig ratifikálták.

Az EU-nak számos egyéb intézménye és intézményközi szerve van, amelyek különleges szerepet töltenek be:


Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?