You are here:

Evropski parlament

Pregled

 • Vloga: Neposredno izvoljeno telo EU z zakonodajnimi, nadzornimi in proračunskimi pristojnostmi
 • Poslanci: 751 evropskih poslancev
 • Predsednik: Martin Schulz
 • Ustanovitev: Leta 1952 – Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, leta 1962 – Evropski parlament, leta 1979 – prve neposredne volitve
 • Sedež: Strasbourg (Francija), Bruselj (Belgija), Luxembourg
 • Spletišče: Evropski parlament

Evropski parlament je zakonodajno telo Evropske unije. Njegove poslance izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah vsakih 5 let. Zadnje volitve so bile maja 2014.

Delo Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima 3 glavna področja dela:

Zakonodajne pristojnosti

 • Sprejema predpise EU, in sicer skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije.
 • Odloča o mednarodnih sporazumih.
 • Odloča o širitvah.
 • Pregleda delovni program Evropske komisije, lahko zahteva pripravo zakonodajnih predlogov.

Nadzorne pristojnosti

 • Opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU.
 • Izvoli predsednika Evropske komisije in potrdi celotni kolegij Evropske komisije. Lahko izglasuje nezaupnico in posledično odstop Evropske komisije.
 • Podeli razrešnico oziroma odobri porabo proračunskih sredstev EU.
 • Preuči peticije državljanov in uvede preiskave.
 • Razpravlja o monetarni politiki z Evropsko centralno banko.
 • Postavlja vprašanja Evropski komisiji in Svetu.
 • Sodeluje kot opazovalec volitev.

Proračunske pristojnosti

 • Sprejme proračun EU skupaj s Svetom EU.
 • Potrdi dolgoročni finančni načrt EU, t.i. večletni finančni okvir.

Infografika: Osnovne informacije o institucijah EU

Infografika: Osnovne informacije o institucijah EU

S klikom slike prikaži infografiko

Druge infografike

Sestava

Število evropskih poslancev iz posamezne države EU je približno sorazmerno številu njenega prebivalstva, vendar gre pri tem za padajočo sorazmernost: nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev, skupno število poslancev pa ne sme preseči 751 (750 poslancev in predsednik). Poslanci so združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti.

Predsednik Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) zastopa Parlament navzven in v stikih z drugimi institucijami EU ter dokončno potrdi proračun EU.

Način dela v Evropskem parlamentu

Delo v Parlamentu pozna dve osnovni obliki:

 • Odbori – priprava zakonodaje
  V Parlamentu deluje 20 odborov in dva pododbora, vsak se ukvarja z določenim področjem politike. Poslanci v odborih preučijo zakonodajne predloge, predlagajo dopolnila ali zavrnejo predlog. O predlogih razpravljajo tudi v političnih skupinah.
 • Plenarna zasedanja – sprejem zakonodaje
  Na plenarnem zasedanju se v sejni dvorani zberejo vsi poslanci in dokončno glasujejo o predlagani zakonodaji in predlaganih dopolnitvah. Plenarno zasedanje je navadno štiri dni na mesec v Strasbourgu, včasih so dodatna zasedanja tudi v Bruslju.

Evropski parlament in državljani

Če državljani želijo, da bi Parlament ukrepal v zvezi z določeno zadevo, lahko nanj naslovijo peticijo (bodisi po pošti bodisi po spletu).

Peticija se lahko nanaša na vsa področja, ki sodijo v pristojnost institucij EU.

Peticijo lahko vložijo samo državljani države EU in osebe s prebivališčem v EU. Za podjetja in organizacije velja, da morajo imeti sedež v EU.

Stik z Evropskim parlamentom je možen tudi prek evropskih poslancev in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v posamezni državi.

Evropski parlament (Bruselj)

Kontaktni podatki

Naslov

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Vodeni ogled, informativna predstavitev, individualni ogled, plenarno zasedanje

Velikost skupine: Najmanj 20–45 oseb (razen za individualni ogled in plenarno zasedanje)

Obiski posameznikov: Ponedeljek – četrtrek, ogled ob 10.00 in 15.00; petek, ogled ob 10.00

Vnaprejšnja rezervacija: Skupine: 2 meseca za skupinski obisk. Obiski posameznikov: 15 minut pred obiskom

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Evropski parlament v Bruslju

Evropski parlament (Luksemburg)

Evropski parlament (Luksemburg)

Naslov

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Ni določeno

Vnaprejšnja rezervacija: Ni določeno

Starost obiskovalcev: Ni določeno

Obiščite Evropski parlament v Luxembourgu

Evropski parlament (Strasbourg)

Evropski parlament (Strasbourg)

Naslov

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Vodeni ogled, informativna predstavitev, plenarno zasedanje, Euroscola (za šole, učitelje in študente)

Velikost skupine: Najmanj 20–45 oseb (razen za plenarno zasedanje)

Obiski posameznikov: Samo med plenarnim zasedanjem

Vnaprejšnja rezervacija: 3 mesece (razen za plenarno zasedanje)

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Evropski parlament v Strasbourgu

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre

Tel
+32 (0)2 283 22 22
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Individualni ogled

Velikost skupine: Ni določeno

Vnaprejšnja rezervacija: Skupine z več kot 20 osebami

Delovni čas: Vsak dan

Starost obiskovalcev: Za vse starosti, priporočena najnižja starost 8 let.

Obiščite Center za obiskovalce Evropskega parlamenta v Bruslju