Il-Parlament Ewropew

Eletti direttament mill-votanti tal-UE għal 5 snin, il-membri tal-Parlament Ewropew (MPE) jirrappreżentaw liċ-ċittadini. Flimkien mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ('il-Kunsill'), il-Parlament hu wieħed mill-istituzzjonijiet ewlenin li jgħaddu l-liġijiet tal-UE.

Il-Parlament Ewropew għandu tliet rwoli prinċipali:

  • jiddibatti u jgħaddi l-liġijiet Ewropej, mal-Kunsill
  • jiskrutinizza istituzzjonijiet ohra tal-UE, b’mod partikolari l-Kummissjoni, sabiex jizgura li dawn jahdmu b’mod demokratiku
  • jiddibatti u jadotta l-baġit tal-UE, mal-Kunsill.

Il-kalendarju tal-Parlament

Ħolqien tal-liġijiet Ewropej

F’ħafna oqsma, fosthom il-protezzjoni tal-konsumatur u l-ambjent, il-Parlament jahdem flimkien mal-Kunsill (li jirrapprezenta l-gvernijiet nazzjonali) sabiex jiddeciedi dwar il-kontenut tal-ligijiet tal-UE u jadottahom b'mod ufficjali. Dan il-proċess hu msejjaħ "Proċedura leġiżlattiva ordinarja" (qabel kien jissejjaħ "kodeċiżjoni").

Skont it-Trattat ta’ Lisbona, il-firxa ta’ politika koperta mill-proċedura leġiżlattiva ordinarja żdiedet, u b’hekk tat lill-Parlament iktar setgħa biex jinfluwenza l-kontenut tal-liġijiet f’oqsma inklużi l-agrikoltura, il-politika tal-enerġija, l-immigrazzjoni u l-fondi tal-UE.

Il-Parlament għandu jagħti wkoll il-permess tiegħu għal deċiżjonijiet importanti oħra, bħal li jippermetti li pajjiżi ġodda jidħlu fl-UE.

Superviżjoni demokratika

Il-Parlament jeżerċita influwenza fuq l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra b’diversi metodi.

Meta tinħatar Kummissjoni ġdida, it-28 membru tagħha - wieħed minn kull pajjiż tal-UE - ma jistgħux jidħlu fil-kariga sakemm ma jkunux ġew approvati mill-Parlament. Jekk il-Membri tal-Parlament Ewropew ma japprovawx persuna li tkun ġiet nominata, jistgħu jirrifjutaw il-grupp kollu.

Il-Parlament jista’ wkoll isejjaħ lill-Kummissjoni sabiex din tirriżenja waqt il-perjodu tagħha fil-kariga. Din tissejjah "mozzjoni ta’ censura".

Il-Parlament jissorvelja l-Kummissjoni billi jeżamina r-rapporti li tipproduċi u billi jagħmel domandi lill-Kummissarji. Il-kumitati tiegħu għandhom rwol importanti f'dan.

Il-MPE iħarsu lejn il-petizzjonijiet miċ-ċittadini u jwaqqfu kumitati ta' inkjesta.

Meta l-mexxejja nazzjonali jiltaqgħu għas-samits tal-Kunsill Ewropew, il-Parlament jagħti l-opinjoni tiegħu dwar is-suġġetti fuq l-aġenda.

Superviżjoni tal-baġit

Il-Parlament jadotta l-baġit annwali tal-UE mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Il-Parlament għandu kumitat li jissorvelja kif jintefaq il-baġit, u kull sena jgħaddi ġudizzju fuq kif il-Kummissjoni tkun għamlet użu mill-baġit tas-sena ta’ qabel.

Kompożizzjoni

L-għadd ta’ MPE għal kull pajjiż hu bejn wieħed u ieħor proporzjonali mal-popolazzjoni tiegħu. L-ebda pajjiż ma jista’ jkollu inqas minn 6 jew iżjed minn 96 u l-għadd totali ma jistax jaqbeż 751 (750 u l-President). Il-MPE huma miġbura skont l-affiljazzjoni politika, u mhux skont in-nazzjonalità.

Lokazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu tliet postijiet minn fejn jaħdem – Brussell (il-Belġju), il-Lussemburgu u Strasburgu (Franza).

Il-Lussemburgu huwa fejn hemm l-uffiċċji amministrattivi (is-‘Segretarjat Ġenerali’).

Il-laqgħat tal-Parlament kollu, (‘is-sessjonijiet plenarji’), isiru fi Strasbourg u xi kultant fi Brussell. Il-laqgħat tal-Kumitat isiru wkoll fi Brussell.


Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?