Europos Parlamentas

Kas penkerius metus ES rinkėjų tiesiogiai renkami Europos Parlamento nariai atstovauja žmonėms. Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba (Taryba) – pagrindinės ES teisėkūros institucijos.

Europos Parlamentas atlieka tris svarbiausias funkcijas:

  • svarsto Europos Sąjungos teisės aktus ir kartu su Taryba juos priima,
  • tikrina kitų ES institucijų darbą, visų pirma Komisijos, siekdamas užtikrinti, kad jos veiktų demokratiškai,
  • svarsto ES biudžetą ir kartu su Taryba jį priima.

Parlamento kalendorius

ES teisės aktų priėmimas

Daugelyje sričių, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos ir aplinkos, Parlamentas bendradarbiauja su Taryba (atstovaujančia šalių vyriausybėms) spręsdamas, koks turėtų būti ES teisės aktų turinys, ir abi institucijos oficialiai juos priima. Tai vadinama įprasta teisėkūros procedūra (anksčiau vadinta bendro sprendimo procedūra).

Pagal Lisabonos sutartį bendro sprendimo procedūra pradėta taikyti daugiau politikos sričių, suteikiant Parlamentui daugiau galių daryti poveikį teisės aktų turiniui žemės ūkio, energetikos politikos, imigracijos, ES fondų ir kitose srityse.

Be to, Parlamentas turi duoti leidimą priimant kitus svarbius sprendimus, pavyzdžiui, ar leisti naujoms šalims įstoti į ES.

Demokratinė priežiūra

Parlamentas daro įtaką kitoms ES institucijoms keliais būdais.

Skiriant naujos sudėties Komisiją 28 jos nariai – po vieną iš kiekvienos ES šalies – negali pradėti eiti pareigų tol, kol jų nepatvirtina Parlamentas. Jei Europos Parlamento nariai kuriai nors kandidatūrai nepritaria, jie gali atmesti visą kandidatų sąrašą.

Be to, Parlamentas gali paraginti Komisiją atsistatydinti jos kadencijos metu. Tai vadinama siūlymu pareikšti nepasitikėjimą.

Parlamentas tikrina Komisijos veiklą nagrinėdamas jos parengtas ataskaitas ir užduodamas klausimus Komisijos nariams. Čia svarbų vaidmenį atlieka jo komitetai.

Europos Parlamento nariai nagrinėja piliečių peticijas ir steigia tyrimo komitetus.

Kai šalių vadovai renkasi į Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimus, Parlamentas pareiškia nuomonę darbotvarkės klausimais.

Biudžeto priežiūra

Kartu su Europos Sąjungos Taryba Parlamentas tvirtina metinį ES biudžetą.

Parlamente įsteigtas komitetas, kuris stebi, kaip leidžiamos biudžeto lėšos, ir kasmet pareiškia nuomonę dėl to, kaip Komisija vykdė ankstesnių metų biudžetą.

Sudėtis

Kiekvienos šalies Europos Parlamento narių skaičius maždaug proporcingas jos gyventojų skaičiui. Nė viena šalis negali iš viso turėti mažiau nei 6 arba daugiau kaip 96 narius, o bendras skaičius neturi viršyti 751 (750 narių ir pirmininkas). Europos Parlamento nariai į grupes skirstomi ne pagal pilietybę, o pagal partinę priklausomybę.

Darbo vietos

Europos Parlamentas dirba trijose vietose: Briuselyje (Belgija), Liuksemburge ir Strasbūre (Prancūzija).

Liuksemburge yra Parlamento administracinės įstaigos (generalinis sekretoriatas).

Viso Parlamento posėdžiai (plenarinės sesijos) vyksta Strasbūre ir Briuselyje. Komitetai taip pat posėdžiauja Briuselyje.


KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?