Európai Parlament

Az Európai Parlament tagjai – az uniós választópolgárok által ötévente közvetlenül megválasztott képviselők – a polgárok érdekeit képviselik. A Parlament az Európai Unió Tanácsa (röviden: a Tanács) mellett az Unió egyik legfontosabb jogalkotó intézménye.

A Parlament három fő feladatot lát el. Ezek a következők:

  • a Tanáccsal együtt megvitatja és elfogadja az európai jogszabályokat;
  • a demokratikus működés biztosítása érdekében ellenőrzi a többi uniós intézményt, különösen a Bizottságot;
  • a Tanáccsal együtt megvitatja és elfogadja az uniós költségvetést.

A Parlament napirendje

Uniós jogszabályok elfogadása

A Parlament számos területen – például a fogyasztó- és környezetvédelem területén – a tagállami kormányokat képviselő Tanáccsal együttműködve dönt az uniós jogszabályok tartalmáról, és azok hivatalos elfogadásáról. A folyamat neve: rendes jogalkotási eljárás (régebbi nevén együttdöntési eljárás).

A Lisszaboni Szerződés kibővítette azoknak a szakpolitikáknak a körét, amelyekre a rendes jogalkotási eljárás vonatkozik, és így a Parlament nagyobb hatáskört kapott a jogszabályalkotás terén, többek között a mezőgazdaság, az energiapolitika, a bevándorlás és az uniós alapok területén.

Ezen túlmenően más fontos döntéseknél is szükség van a Parlament hozzájárulására. Példaként említhető az újabb országok felvétele az Európai Unióba.

Demokratikus felügyelet

A Parlament többféleképpen is befolyást gyakorol a többi uniós intézményre.

Az új Bizottság kinevezésekor a 28 (tagállamonként egy-egy) biztos csak a Parlament hozzájárulása esetén léphet hivatalba. Ha az Európai Parlament képviselői nem fogadják el valamelyik biztosjelöltet, a testületet egészének kinevezését elutasíthatják.

A Parlament emellett lemondásra szólíthatja fel a Bizottságot annak hivatali ideje alatt. Ezt bizalmatlansági indítványnak nevezik.

A Parlament a Bizottság felett a bizottsági jelentések megvizsgálása és a biztosok meghallgatása útján gyakorol ellenőrzést. A parlamenti bizottságok ebben fontos szereppel bírnak.

A képviselők megvizsgálják a polgárok petícióit, és vizsgálóbizottságokat hozhatnak létre.

Amikor a tagállami vezetők az Európai Tanács csúcstalálkozói keretében üléseznek, a Parlament véleményt nyilvánít a napirendi témákról.

A költségvetés felügyelete

A Parlament az Európai Unió Tanácsával együtt fogadja el az Unió éves költségvetését.

A Parlament egyik bizottsága felügyeli a költségvetési kiadásokat, és évente értékeli, hogy a Bizottság hogyan gazdálkodott az előző évi költségvetéssel.

Összetétel

Az egyes országok nagyjából a népességük arányában részesülnek a képviselői mandátumokból. A Lisszaboni Szerződés a képviselők számát országonként legalább 6, illetve legfeljebb 96 főben határozta meg.

Mivel a jelenlegi parlamenti képviselőket még a szerződés hatálybalépése előtt választották meg, a képviselői helyek számát a következő parlamenti választásokkor ki kell igazítani. Németország például 99 képviselő helyett csak 96-ot küldhet majd az Európai Parlamentbe, a lett képviselők száma pedig 9-ről 8-ra csökken.

A képviselők politikai hovatartozás, nem pedig állampolgárság szerint alkotnak csoportokat.

Tudja, ki az Ön képviselője? Itt utánanézhet.

Székhely

Az Európai Parlament munkája három helyszínen zajlik: Brüsszelben (Belgium), Luxembourgban (Luxemburg) és Strasbourgban (Franciaország).

Luxembourg ad otthont az adminisztrációs irodáknak (más néven a „Főtitkárságnak”).

A Parlament egésze Strasbourgban és Brüsszelben ülésezik (plenáris ülések). A bizottsági ülésekre szintén Brüsszelben kerül sor.


Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?