Euroopan parlamentti

Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet ("mepit") suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti siis edustaa EU-kansalaisia. Se on EU:n neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää. Parlamentti

  • keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa
  • valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti
  • keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.

Parlamentin työskentelykalenteri

EU:n lainsäädännön hyväksyminen

Tietyillä aloilla, kuten kuluttajansuoja- ja ympäristökysymyksissä, parlamentti päättää EU:n lainsäädännön sisällöstä ja antaa virallisen hyväksynnän säädöksille yhteistyössä jäsenmaiden hallituksia edustavan EU:n neuvoston kanssa. Tätä kutsutaan "tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi" (aiemmin "yhteispäätösmenettely").

Lissabonin sopimuksen myötä tämän lainsäätämisjärjestyksen piiriin kuuluvien alojen määrä on lisääntynyt, joten parlamentilla on nykyään entistä suurempi vaikutusvalta lainsäädännön sisältöön esimerkiksi maatalous- ja maahanmuuttoasioissa, energiapolitiikassa ja EU:n varojen käytössä.

Parlamentin hyväksyntä tarvitaan myös muille tärkeille päätöksille, esimerkiksi uusien maiden liittymiselle EU:hun.

Demokratian toteutumisen valvonta

Parlamentti voi vaikuttaa muiden EU:n toimielinten toimintaan ja valvoa niitä usein eri tavoin.

Kun muodostetaan uutta komissiota, parlamentin on hyväksyttävä sen kaikkien 28 jäsenen nimitys (yksi jäsen kustakin EU-maasta). Jos parlamentti ei hyväksy jotakuta ehdotetuista henkilöistä komission jäseneksi, se voi evätä hyväksynnän koko uudelta komissiolta.

Parlamentti voi myös pyytää komissiota eroamaan kesken toimikauden. Tätä kutsutaan epäluottamuslauseeksi.

Parlamentti valvoo komission työtä käsittelemällä komission laatimia kertomuksia ja esittämällä komission jäsenille kysymyksiä. Tässä tehtävässä parlamentin valiokunnat ovat merkittävässä osassa.

Parlamentti käsittelee kansalaisten vetoomuksia ja perustaa tarvittaessa tutkintavaliokuntia.

Kun valtionpäämiehet tapaavat Eurooppa-neuvoston huippukokouksissa, parlamentti antaa lausunnon kysymyksistä, jotka ovat kokouksen asialistalla.

Talousarvion valvonta

Parlamentti hyväksyy EU:n vuosittaisen talousarvion yhdessä EU:n neuvoston kanssa.

Parlamentilla on oma talousarvion käyttöä valvova valiokuntansa, joka antaa vuosittain lausunnon siitä, miten komissio on toteuttanut edellisen vuoden talousarvion.

Kokoonpano

Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu maan väkilukuun. Yhdelläkään maalla ei voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä ja jäsenten kokonaismäärä voi olla enintään 751 (750 jäsentä + puhemies). Parlamentin jäsenet muodostavat ryhmiä poliittisten näkemystensä, eivät kansallisuutensa mukaan.

Toimipaikat

Euroopan parlamentilla on kolme työskentelypaikkaa: Bryssel (Belgia), Luxemburg ja Strasbourg (Ranska).

Luxemburgissa sijaitsee parlamentin hallinto eli pääsihteeristö.

Parlamentin täysistunnot pidetään Strasbourgissa ja Brysselissä. Valiokunnat kokoontuvat niin ikään Brysselissä.


YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.