Europeiska rådet

På Europeiska rådets toppmöten beslutar EU-ländernas ledare om breda politiska prioriteringar och viktiga initiativ. Varje år hålls i regel fyra möten, som leds av en ständig ordförande.

Vad gör Europeiska rådet?

Europeiska rådet har två huvuduppgifter: att dra upp EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar och hantera komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.

Trots sitt inflytande över den politiska dagordningen, kan Europeiska rådet inte stifta några lagar.

Vad är Europeiska rådet?

Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, kommissionens ordförande och en ständig ordförande som leder mötena. EU:s utrikesrepresentant English deltar också i mötena.

Europeiska rådets ordförande

Europeiska rådets ordförande heter Donald Tusk. Han tillträdde den 1 december 2014 och sitter till den 31 maj 2017.

Toppmöten

Det hålls två toppmöten varje halvår. Europeiska rådets ordförande kan dock kalla till extramöten om det behövs. Mötena hålls i regel i Bryssel.

Hur fattas besluten?

Europeiska rådet fattar sina beslut med konsensus, om inte fördraget föreskriver något annat. Då antar Europeiska rådet sina beslut antingen enhälligt eller med kvalificerad majoritet, beroende på vad fördraget föreskriver.

Den ständige ordföranden, kommissionens ordförande och utrikesrepresentanten har ingen rösträtt.

Bakgrund

Europeiska rådet började 1974 som ett diskussionsforum för EU-ländernas stats- och regeringschefer. Det utvecklades snabbt till ett organ som lägger fast unionens mål och prioriteringar.

Europeiska rådet fick formell status 1992 och fick 2009 status som en av EU:s sju institutioner.


KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?