Evropski svet

Na zasedanjih Evropskega sveta voditelji EU določijo splošne politične prednostne naloge in najpomembnejše pobude. Navadno skličejo štiri zasedanja na leto, ki jih vodi stalni predsednik.

Delo Evropskega sveta

Evropski svet določa splošne politične usmeritve in prednostne naloge ter obravnava zapletena in občutljiva vprašanja, ki jih ni mogoče rešiti na nižji ravni medvladnega sodelovanja.

Čeprav ima velik vpliv pri določanju političnih prednostnih nalog EU, ne more sprejemati zakonodaje.

Sestava Evropskega sveta

V okviru Evropskega sveta se sestajajo voditelji držav oziroma vlad članic EU, predsednik Evropske komisije in predsednik Evropskega sveta, ki tudi predseduje zasedanjem. Sodeluje tudi visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko English .

Predsednik Evropskega sveta

Predsednik Evropskega sveta je Donald Tusk. Njegov mandat se je začel 1. decembra 2014 in se bo končal 31. maja 2017.

Zasedanja Evropskega sveta

Evropski svet se sestane v vsakem polletju dvakrat, vendar lahko predsednik po potrebi skliče izredno zasedanje. Zasedanja navadno potekajo v Bruslju.

Sprejemanje odločitev

Evropski svet sprejema odločitve s konsenzom, razen če v pogodbi ni določeno drugače. V skladu z določbami Lizbonske pogodbe sprejema odločitve tudi soglasno ali s kvalificirano večino.

Predsednika Evropskega sveta in Komisije ter visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko nimajo glasovalne pravice.

Zgodovina

Evropski svet je nastal leta 1974 kot forum za razpravljanje med voditelji EU. Hitro je prerasel v organ, ki določa cilje in prednostne naloge Unije.

Uradni status je dobil leta 1992, leta 2009 pa je postal ena od sedmih institucij EU.


KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?