Európska rada

Zasadnutia Európskej rady sú samitmi, na ktorých sa stretávajú hlavy štátov a predsedovia vlád členských štátov, aby rozhodovali o všeobecných politických prioritách a najvýznamnejších iniciatívach. Zvyčajne sa konajú približne 4 samity za rok a vedie ich predseda Európskej rady.

Čo robí Európska rada?

Úloha Európskej rady má dva aspekty – stanovovať všeobecné politické smerovanie a priority EÚ a riešiť zložité a citlivé záležitosti, ktoré sa nedajú vyriešiť na nižších úrovniach medzivládnej spolupráce.

Napriek významnému vplyvu na určovanie politického programu EÚ, nemá Európska rada legislatívne právomoci.

Kto sa zúčastňuje na zasadnutiach?

Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád všetkých členských štátov EÚ, z predsedu Európskej rady, ktorý vedie zasadnutia, a predsedu Komisie. Jej práce sa zúčastňuje aj vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku English .

Kto je predsedom Európskej rady?

Donald Tusk je predsedom Európskej rady. Jeho funkčné obdobie začalo 1. decembra 2014 a potrvá do 31. mája 2017.

Kedy a kde sa konajú zasadnutia?

Európska rada zasadá dvakrát za polrok a zvoláva ju jej predseda, ktorý, ak si to vyžaduje situácia, môže zvolať aj mimoriadne zasadnutie. Samity sa konajú zvyčajne Bruseli.

Ako prijíma Európska rada rozhodnutia?

Rozhodnutia Európskej rady sa prijímajú konsenzom, ak nie je v zmluvách ustanovené inak. V niektorých prípadoch ustanovených v Zmluve prijíma Európska rada rozhodnutia jednomyseľne alebo kvalifikovanou väčšinou.

Predseda Európskej rady, predseda Komisie ani vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku nemajú právo sa zúčastniť na hlasovaní.

História

Európska rada začala v roku 1974 ako neformálne fórum na diskusie medzi lídrami EÚ. Rýchlo sa z nej stal orgán, ktorý stanovoval ciele a priority celej Únie.

V roku 1992 Európska rada získala formálny status a v roku 2009 sa stala jednou zo 7 oficiálnych inštitúcií EÚ.


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?