Europese Raad

Vergaderingen van de Europese Raad zijn in feite topconferenties waarop de EU-leiders beslissingen nemen over beleidsprioriteiten en belangrijke initiatieven. Meestal zijn er vier van deze bijeenkomsten per jaar. Ze worden voorgezeten door een vaste voorzitter.

Wat doet de Europese Raad?

De Europese Raad heeft een dubbele taak: hij legt de algemene beleidsoriëntaties en -prioriteiten vast en behandelt ingewikkelde of gevoelige kwesties die niet op een lager niveau van samenwerking tussen de EU-landen kunnen worden opgelost.

De Europese Raad heeft veel invloed op de politieke agenda van de EU, maar heeft geen wetgevende bevoegdheid.

Wie zit er in de Europese Raad?

De Europese Raad bestaat uit de president of de premier van elk EU-land, de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Europese Raad, die de vergaderingen leidt. De bijeenkomsten worden ook bijgewoond door de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid English .

Wie is voorzitter van de Europese Raad?

Donald Tusk is de voorzitter van de Europese Raad. Zijn ambtstermijn is begonnen op 1 december 2014 en loopt tot 31 mei 2017.

Wanneer en waar worden de vergaderingen gehouden?

Er wordt twee keer per halfjaar vergaderd maar de president kan desgewenst een bijzondere vergadering bijeenroepen. Meestal vinden de vergaderingen in Brussel plaats.

Hoe worden besluiten genomen?

De Europese Raad besluit op basis van consensus, tenzij het verdrag anders bepaalt. In sommige gevallen, afhankelijk van wat het verdrag voorschrijft, kan een besluit met gekwalificeerde meerderheid worden genomen.

De voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hebben geen stemrecht.

Geschiedenis

De Europese Raad is in 1974 informeel opgericht als gespreksforum voor de EU-leiders. Al snel ontwikkelde het zich tot een orgaan dat de doelstellingen en prioriteiten voor de EU vastlegde.

In 1992 kreeg de Europese Raad een officiële status en in 2009 werd het een van de zeven officiële instellingen van de EU.


CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?