Kunsill Ewropew

Il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew huma essenzjalment samits fejn il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu biex jiddeċiedu dwar prijoritajiet politiċi wiesgħa u inizjattivi ewlenin. Tipikament, ikun hemm madwar 4 laqgħat fis-sena, ippreseduti minn president permanenti.

X'jagħmel?

Ir-rwol tiegħu hu doppju – jistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE, u jittratta ma’ kwistjonijiet kumplessi jew sensittivi li ma jistgħux jiġu riżolti f’livell iżjed baxx ta’ kooperazzjoni intergovernattiva.

Għalkemm influwenzali fit-twaqqif tal-aġenda politika tal-UE, m’għandux setgħat biex jgħaddi l-liġijiet.

Eżattament, min hu involut?

Il-Kunsill Ewropew iġib flimkien il-kapijiet tal-istat jew il-gvern ta’ kull pajjiż tal-UE, il-President tal-Kummissjoni u l-President tal-Kunsill Ewropew, li jmexxi l-laqgħat. Ir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Politika tal-Affarijiet Esteri u s-Sigurtà English jieħu sehem ukoll.

Min hu l-President tal-Kunsill?

Donald Tusk hu l-President tal-Kunsill Ewropew. Il-perjodu tiegħu fil-kariga beda fl-1 ta' Diċembru 2014 u se jibqa' għaddej sal-31 ta' Mejju 2017.

Meta u fejn jiltaqa'?

Darbtejn kull 6 xhur, għalkemm il-president tiegħu jista' jsejjaħ laqgħa speċjali jekk ikun hemm bżonn. Normalment fi Brussell.

Kif jittieħdu d-deċiżjonijiet?

Il-Kunsill Ewropew jiddeċiedi b'kunsens, minbarra fejn it-Trattati jistabbilixxu mod ieħor. F’xi każijiet, jadotta d-deċiżjonijiet bi qbil unanimu jew permezz ta' maġġoranza kkwalifikata, skont dak li jipprovdi t-Trattat.

Il-presidenti tal-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni, u r-Rappreżentant Għoli għall-Politika tal-Affarijiet Esteri u s-Sigurtà m’għandhomx vot.

Storja

Il-Kunsill Ewropew beda b’mod informali fl-1974 bħala forum għal diskussjoni bejn il-mexxejja tal-UE. Malajr żviluppa fl-entità li tiżviluppa l-għanijiet u l-prijoritajiet għall-UE.

Kiseb status formali fl-1992, fl-2009 sar wieħed minn 7 istituzzjonijiet uffiċjali tal-UE.


Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?