Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Tarybos susitikimai iš esmės yra aukščiausiojo lygio susitikimai, į kuriuos ES vadovai susirenka priimti sprendimų dėl bendrųjų politinių prioritetų ir pagrindinių iniciatyvų. Paprastai per metus surengiami maždaug keturi susitikimai, kuriems pirmininkauja nuolatinis pirmininkas.

Europos Vadovų Tarybos veikla

Europos Vadovų Tarybos vaidmuo dvejopas: nustatyti bendrą ES politikos kryptį bei prioritetus ir nagrinėti sudėtingus arba opius klausimus, kurių negalima išspręsti žemesniu – tarpvyriausybinio bendradarbiavimo – lygmeniu.

Nors Taryba daro didelę įtaką rengiant ES politinę darbotvarkę, ji neturi galių leisti teisės aktų.

Tarybos susitikimų dalyviai

Europos Vadovų Tarybos susitikimuose dalyvauja visų ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai, Komisijos pirmininkas ir susitikimams pirmininkaujantis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. Juose taip pat dalyvauja ES vyriausiasis užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinis English.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

Donaldas Tuskas yra Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. Jo kadencija prasidėjo 2014 m. gruodžio 1 d., o baigsis 2017 m. gegužės 31 d.

Tarybos susitikimų laikas ir vieta

Europos Vadovų Taryba susirenka du kartus per pusmetį, bet prireikus jos pirmininkas gali sušaukti ir neeilinį susitikimą. Tarybos susitikimai paprastai vyksta Briuselyje.

Kaip priimami sprendimai?

Europos Vadovų Taryba sprendimus priima bendru sutarimu, išskyrus jei Sutartyse numatyta kitaip. Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo to, kas numatyta Sutartyje, Taryba priima sprendimus vienbalsiai arba kvalifikuota balsų dauguma.

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pirmininkai bei vyriausiasis užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinis teisės balsuoti neturi.

Istorija

Europos Vadovų Tarybos neoficiali pradžia – 1974 m. Tuo metu tai buvo ES vadovų diskusijų vieta. Ji greitai tapo organu, nustatančiu ES bloko tikslus ir prioritetus.

1992 m. ji įgijo oficialų statusą, o 2009 m. tapo viena iš septynių ES oficialių institucijų.


KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?