Európai Tanács

Az Európai Tanács ülései tulajdonképpen csúcstalálkozók, ahol az uniós vezetők az átfogó politikai prioritásokkal és a fontosabb kezdeményezésekkel kapcsolatban hoznak döntéseket. Évente általában körülbelül négy ülésre kerül sor, az állandó elnök elnöklete mellett.

Tevékenységek

Az Európai Tanács szerepe kettős – egyrészt az EU általános szakpolitikai irányvonalainak és prioritásainak a meghatározása, másfelől pedig olyan bonyolult vagy kényes ügyek megvitatása, amelyeket a kormányközi együttműködés alacsonyabb szintjén nem lehet megoldani.

Annak ellenére, hogy az EU politikai napirendjének meghatározásában erős szerepe van, az Európai Tanácsnak nincs hatásköre jogszabályok elfogadására.

Tagok

Az Európai Tanács keretében az egyes uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői, a Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke üléseznek, az utóbbi elnöklete mellett. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője English szintén részt vesz az üléseken.

Az Európai Tanács elnöke

Az Európai Tanács elnöke Donald Tusk. Hivatalát 2014. december 1-jén vette fel, mandátuma 2017. május 31-ig szól.

Az ülések időpontja és helyszíne

Az ülésekre rendszerint Brüsszelben kerül sor, félévente kétszer, habár az elnök szükség esetén rendkívüli ülést is összehívhat.

A döntéshozatal módja

Az Európai Tanács konszenzussal hozza meg döntéseit, kivéve, ha a Szerződés másképpen határoz. Egyes esetekben egyhangúlag eljárva vagy minősített többséggel határoz, a Szerződés előírásainak megfelelően.

Az Európai Tanács és a Bizottság elnöke, továbbá a kül- és biztonságpolitikai főképviselő nem szavazhat.

Történet

Az Európai Tanács 1974-ben az uniós vezetők közötti informális vitafórumként indult. Hamarosan a Közösségek fő döntéshozatali szervévé lépett elő, amely a célkitűzésekről és a prioritásokról határoz.

Hivatalos státuszt 1992-ben kapott, 2009-ben pedig az Unió hét hivatalos intézményének egyikévé vált.


Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?