An Chomhairle Eorpach

Cruinnithe mullaigh iarbhír is ea cruinnithe na Comhairle Eorpaí mar a dtagann ceannairí an AE le chéile chun tosaíochtaí ginearálta polaitiúla agus mórthionscnaimh a chinneadh. De ghnáth, bíonn 4 chruinniú ann sa bhliain, faoi cheannas uachtaráin bhuain.

Cad a dhéanann sí?

Ról dúbailte atá aici – ag socrú threo polaitiúil ginearálta agus tosaíochtaí an AE, agus ag déileáil le saincheisteanna casta nó íogair nach féidir a réiteach ar leibhéal níos ísle de chomhar idir-rialtasach.

Cé gur mór an tionchar atá aici ar shocrú chlár oibre polaitiúil an AE, níl aon chumhachtaí aici chun dlíthe a rith.

Cé go díreach atá bainteach léi?

Tugann an Chomhairle Eorpach le chéile ceannairí stáit nó rialtais gach tír de chuid an AE, Uachtarán an Choimisiúin agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí, a théann i gceannas ar na cruinnithe. Bíonn Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála English páirteach chomh maith.

Cé atá ina Uachtarán ar an gComhairle Eorpach?

Is é Donald Tusk Uachtarán na Comhairle Eorpaí. Thosaigh a thréimhse oifige an 1 Nollaig 2014 agus mairfidh sí go dtí an 31 Bealtaine 2017.

Cathain agus cá háit a dtagann sí le chéile?

Faoi dhó gach 6 mhí, bíodh gur féidir lena huachtarán cruinniú speisialta a ghairm más gá. De ghnáth sa Bhruiséil.

Conas a ndéantar cinntí?

Cinntí comhthola is ea a ghlacann an Chomhairle Eorpach ach amháin má shonraítear a mhalairt sna Conarthaí. I gcásanna áirithe, glacann sí le cinntí le haontoilíocht nó le tromlach cáilithe, ag brath ar cad dó a fhorálann an Conradh.

Níl aon vóta ag uachtaráin na Comhairle Eorpaí agus an Choimisiúin, ná ag an Ardionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála.

Stair

Thosaigh an Chomhairle Eorpach go neamhfhoirmiúil sa bhliain 1974 mar fhóram díospóireachta idir ceannairí an AE. Níorbh fhada gur tháinig sí chun bheith mar chomhlacht a shocraíonn spriocanna agus tosaíochtaí don bhloc.

Fuair sí stádas oifigiúil sa bhliain 1992 agus sa bhliain 2009 tháinig sí chun bheith ar cheann de 7 n-institiúid oifigiúil an AE.


TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?