You are here:

An Chomhairle Eorpach

Forbhreathnú

  • Ról: Leagann sí amach treo polaitiúil ginearálta agus tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh
  • Comhaltaí: Ceannairí stáit nó rialtais na mBallstát, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an tArd-Ionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála
  • Uachtarán: Donald Tusk
  • Bliain a bunaithe: 1974 (fóram neamhfhoirmiúil), 1992 (stádas foirmiúil), 2009 (institiúid oifigiúil AE)
  • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
  • Suíomh gréasáin: An Chomhairle Eorpach

Tugann an Chomhairle Eorpach ceannairí AE le chéile chun clár oibre polaitiúil an Aontais a shocrú. Is í an Chomhairle an leibhéal is airde ó thaobh comhair pholaitiúil de idir na Ballstáit.

Mar cheann de 7 n-institiúid oifigiúla an Aontais Eorpaigh, bíonn cruinnithe mullaigh ag an gComhairle (go ráithiúil de ghnáth) ina dtagann ceannairí AE le chéile, agus uachtarán buan mar chathaoirleach orthu.

Cad a dhéanann an Chomhairle Eorpach?

  • Is í a chinneann treo foriomlán agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais – ach ní ritheann sí dlíthe.
  • Déileálann sí le ceisteanna casta nó íogaire nach féidir a réiteach ar leibhéal níos ísle de chomhar idir-rialtasach
  • Socraíonn sí comhbheartas eachtrach agus slándála  български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda Malti Nederlands polski português lietuvių kalba magyar română slovenčina slovenščina suomi svenska  an Aontais, agus leasanna straitéiseacha agus impleachtaí cosanta AE á gcur san áireamh aici
  • Ainmníonn sí agus ceapann sí iarrthóirí do phoist iomráiteacha áirithe san Aontas Eorpach, amhail sa Bhanc Ceannais Eorpach agus sa Choimisiún

I gcás gach ceiste, is féidir leis an gComhairle Eorpach:

Comhdhéanamh

Sa Chomhairle Eorpach tá ceannairí stáit nó rialtais na mBallstát uile, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) agus an tArd-Ionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála

Is é an tUachtarán, a thionólann an Chomhairle Eorpach agus is eisean an cathaoirleach uirthi. Is í an Chomhairle Eorpach féin a thoghann an tUachtarán ar feadh téarma dhá bhliain go leith is féidir a athnuachan uair amháin. Is é an tUachtarán a dhéanann ionadaíocht ar an Aontas Eorpach i leith an domhain mhóir.

Cén chaoi a n-oibríonn an Chomhairle Eorpach?

De ghnáth tagann sí le chéile 4 huaire sa bhliain – ach is féidir leis an Uachtarán cruinnithe breise a thionól chun díriú ar cheisteanna práinneacha.

Dé ghnáth cinneann sí ar cheisteanna trí chomhthoil – ach d'aontoil nó trí thromlach cáilithe i gcásanna áirithe. Is iad na ceannairí stáit/rialtais amháin ar féidir leo vótáil

Tusa agus an Chomhairle Eorpach

Is féidir leat ceisteanna ginearálta faoi obair na Comhairle a chur chuig an tSeirbhís Faisnéise don Phobal.

An Chomhairle Eorpach

Teagmháil

Seoladh

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 281 61 11
Facs
+32 2 281 69 34