Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvoston kokoukset ovat huippukokouksia, joissa EU:n johtajat päättävät politiikan yleisistä painopisteistä ja tärkeimmistä aloitteista. Kokouksia on yleensä neljä vuodessa, ja niillä on pysyvä puheenjohtaja.

Eurooppa-neuvoston tehtävät

Eurooppa-neuvostolla on kaksi tehtävää: se päättää EU:n yleisestä poliittisesta linjasta ja painopisteistä sekä käsittelee monitahoisia tai arkaluontoisia kysymyksiä, joihin alemman tason hallitustenvälinen yhteistyö ei tuo ratkaisua.

Eurooppa-neuvostolla on paljon vaikutusvaltaa EU:n poliittisen ohjelman laadinnassa, mutta lainsäädäntävaltaa sillä ei ole.

Keitä Eurooppa-neuvostossa on mukana?

Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat kaikkien EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, komission puheenjohtaja sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, joka toimii kokousten puheenjohtajana. Kokouksiin osallistuu myös EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja English .

Kuka on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja?

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on Donald Tusk. Hänen toimikautensa alkoi 1.12.2014 ja jatkuu 31.5.2017 saakka.

Milloin ja missä Eurooppa-neuvosto kokoontuu?

Eurooppa-neuvosto kokoontuu kaksi kertaa puolessa vuodessa, mutta tarvittaessa puheenjohtaja voi kutsua koolle erityiskokouksen. Kokoukset pidetään yleensä Brysselissä.

Miten päätöksenteko tapahtuu?

Eurooppa-neuvoston päätökset tehdään yleensä konsensusperiaatetta noudattaen, ellei EU:n perussopimuksissa toisin määrätä. Joissakin tapauksissa päätökset tehdään yksimielisesti tai määräenemmistöllä riippuen siitä, mitä perussopimuksessa määrätään.

Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajat ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja eivät voi äänestää.

Historia

Eurooppa-neuvosto aloitti vuonna 1974 epävirallisena EU-johtajien keskustelufoorumina. Siitä kehittyi kuitenkin nopeasti EU:n tavoitteiden ja painopisteiden laatija.

Eurooppa-neuvosto sai virallisen aseman vuonna 1992, ja vuonna 2009 siitä tuli yksi EU:n seitsemästä toimielimestä.


YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.