You are here:

Eurooppa-neuvosto

Perustiedot

  • Tehtävä: määrittää EU:n yleiset poliittiset linjaukset ja painopisteet
  • Jäsenet: EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Euroopan komission puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
  • Puheenjohtaja: Donald Tusk
  • Perustettu: vuonna 1974 (epävirallinen foorumi), vuonna 1992 (virallinen asema), vuonna 2009 (virallinen EU-toimielin)
  • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
  • Verkkosivusto: Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvostossa EU-johtajat päättävät EU:n poliittisesta linjasta. Se edustaa EU-maiden välisen poliittisen yhteistyön ylintä tasoa.

Eurooppa-neuvosto on yksi EU:n seitsemästä virallisesta toimielimestä. EU-johtajat kokoontuvat neljännesvuosittain Eurooppa-neuvoston kokouksiin, joita kutsutaan myös huippukokouksiksi. Nillä on pysyvä puheenjohtaja.

Mitä Eurooppa-neuvosto tekee?

  • päättää EU:n yleisestä poliittisesta linjasta ja painopisteistä, mutta sillä ei ole lainsäädäntövaltaa
  • käsittelee monitahoisia tai arkaluontoisia kysymyksiä, joihin ei voida vastata alemman tason hallitustenvälisellä yhteistyöllä
  • määrittelee EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ottaen huomioon EU:n strategiset edut ja puolustusnäkökohdat
  • nimeää ja valitsee ehdokkaat tiettyihin korkean tason EU-tehtäviin, kuten EKP:n ja Euroopan komission johtoon

Eurooppa-neuvosto voi tarvittaessa:

Kokoonpano

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Euroopan komission puheenjohtaja Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Kokoukset kutsuu koolle ja niitä johtaa puheenjohtaja, jonka Eurooppa-neuvosto itse valitsee. Puheenjohtajakausi kestää kaksi ja puoli vuotta, ja uudelleenvalinta on mahdollista yhden kerran. Puheenjohtaja edustaa EU:ta kansainvälisissä yhteyksissä.

Miten Eurooppa-neuvosto toimii?

Eurooppa-neuvosto kokoontuu tavallisesti neljä kertaa vuodessa, mutta tarvittaessa puheenjohtaja voi kutsua koolle erityiskokouksen.

Päätökset tehdään yleensä konsensusperiaatetta noudattaen, mutta joissakin tapauksissa yksimielisesti tai määräenemmistöllä. Ainoastaan valtion- ja hallitusten päämiehet voivat äänestää.

Eurooppa-neuvosto ja sinä

Eurooppa-neuvoston työtä koskeviin yleisluonteisiin kysymyksiin vastaa yleisötiedotusyksikkö.

Eurooppa-neuvosto

Yhteystiedot

Osoite

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 281 61 11
F.
+32 2 281 69 34