Evropská rada

Zasedání Evropské rady jsou v podstatě vrcholnými schůzkami představitelů EU – rozhoduje se na nich o obecných politických prioritách a důležitých iniciativách. Během roku se většinou konají čtyři zasedání, které vede stálý předseda.

Co je úkolem Evropské rady?

Evropská rada má dvojí úlohu. Jednak stanoví obecný politický směr a priority EU, jednak se zabývá složitějšími nebo citlivými otázkami, které se nedají řešit na úrovni mezivládní spolupráce.

I když má Evropská rada zásadní vliv na stanovení politického programu Unie, nemá pravomoc schvalovat právní předpisy.

Kdo je členem Evropské rady?

V Evropské radě se scházejí vedoucí představitelé států a vlád členských států EU, předseda Komise a předseda Evropské rady, který řídí jednotlivá zasedání. Těch se účastní i vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU English .

Kdo je předsedou Evropské rady?

Donald Tusk je předsedou Evropské rady. Jeho funkční období potrvá od 1. prosince 2014 do 31. května 2017.

Kdy a kde se Evropská rada schází?

Evropská rada zasedá čtyřikrát do roka. Její předseda však může v případě nutnosti svolat mimořádnou schůzku. Zasedání se zpravidla konají v Bruselu.

Jak jsou přijímána rozhodnutí?

Rozhodnutí v Evropské radě jsou přijímána na základě konsenzu. Smlouva však stanoví případy, v nichž Evropská rada přijímá rozhodnutí jednomyslně nebo kvalifikovanou většinou.

Předseda Evropské rady, předseda Komise a vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku nemají hlasovací právo.

Historie

Evropská rada se začala neformálně scházet od roku 1974 a působila jako diskuzní fórum vedoucích představitelů EU. Velmi rychle se z ní stal orgán, který určoval cíle a priority pro státy společenství.

Oficiální postavení jí bylo přiznáno v roce 1992. V roce 2009 se pak stala jedním ze sedmi vedoucích orgánů Evropské unie.


KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?