Европейски съвет

Заседанията на Европейския съвет по същество са срещи на върха, на които лидерите на ЕС вземат решения за общите политически приоритети и основни инициативи. Обикновено има около 4 заседания на година, водени от постоянен председател.

Какво прави Европейският съвет?

Неговата роля е двустранна – да определя основните политически насоки и приоритети на ЕС и да урежда сложни и деликатни въпроси, които не могат да бъдат разрешени на по-ниско равнище на междуправителствено сътрудничество.

Въпреки че има влияние при определянето на политическата програма на ЕС, той няма правомощия да приема закони.

Кой точно участва в него?

В Европейския съвет участват държавните и правителствените ръководители на всяка държава от ЕС, председателят на Комисията и председателят на Европейския съвет, който ръководи заседанията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност English също взема участие.

Кой е председателят на Европейския съвет?

Председател на Европейския съвет е Доналд Туск. Неговият мандат започна на 1 декември 2014 г. и ще продължи до 31 май 2017 г.

Кога и къде се провеждат заседанията?

Два пъти на всеки 6 месеца, въпреки че неговият председател може да свика извънредно заседание, ако е необходимо. Заседанията обикновено се провеждат в Брюксел.

Как се вземат решенията?

Европейският съвет взема решенията си с консенсус, освен ако в Договорите не е предвидено друго. В някои случаи Съветът взема решения с единодушие или с квалифицирано мнозинство в зависимост от разпоредбите в Договора.

Председателите на Европейския съвет и на Комисията и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност не гласуват.

История

Неофициално Европейският съвет започва работа през 1974 г. като форум за дискусии между лидерите на ЕС. Той бързо се превръща в орган, който определя целите и приоритетите на Съюза.

След като придобива официален статут през 1992 г., през 2009 г. той става една от седемте официални институции на ЕС.


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?