Европейски съвет

Заседанията на Европейския съвет по същество са срещи на върха, на които лидерите на ЕС вземат решения за общите политически приоритети и основни инициативи. Обикновено има около 4 заседания на година, водени от постоянен председател.

Какво прави Европейският съвет?

Неговата роля е двустранна – да определя основните политически насоки и приоритети на ЕС и да урежда сложни и деликатни въпроси, които не могат да бъдат разрешени на по-ниско равнище на междуправителствено сътрудничество.

Въпреки че има влияние при определянето на политическата програма на ЕС, той няма правомощия да приема закони.

Кой точно участва в него?

В Европейския съвет участват държавните и правителствените ръководители на всяка държава от ЕС, председателят на Комисията и председателят на Европейския съвет, който ръководи заседанията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност English също взема участие.

Кой е председателят на Европейския съвет?

Председател на Европейския съвет е Доналд Туск. Неговият мандат започна на 1 декември 2014 г. и ще продължи до 31 май 2017 г.

Кога и къде се провеждат заседанията?

Два пъти на всеки 6 месеца, въпреки че неговият председател може да свика извънредно заседание, ако е необходимо. Заседанията обикновено се провеждат в Брюксел.

Как се вземат решенията?

Европейският съвет взема решенията си с консенсус, освен ако в Договорите не е предвидено друго. В някои случаи Съветът взема решения с единодушие или с квалифицирано мнозинство в зависимост от разпоредбите в Договора.

Председателите на Европейския съвет и на Комисията и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност не гласуват.

История

Неофициално Европейският съвет започва работа през 1974 г. като форум за дискусии между лидерите на ЕС. Той бързо се превръща в орган, който определя целите и приоритетите на Съюза.

След като придобива официален статут през 1992 г., през 2009 г. той става една от седемте официални институции на ЕС.


 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?