Comisia Europeană

Comisia Europeană este una dintre principalele instituţii ale Uniunii Europene. Reprezintă şi susţine interesele Uniunii în ansamblul său. Propune acte legislative şi gestionează punerea în aplicare a politicilor europene şi modul în care sunt cheltuite fondurile UE.

Componenţă

Cei 28 de comisari, câte unul din fiecare stat membru, trasează direcţiile politice ale Comisiei pe durata mandatului lor de 5 ani. Fiecărui comisar îi este atribuită de către preşedinte responsabilitatea pentru unul sau mai multe domenii de acţiune.

Preşedintele actual al Comisiei Europene este Jean-Claude Juncker.

Preşedintele este desemnat de Consiliul European, care îi numeşte şi pe ceilalţi comisari, cu acordul preşedintelui desemnat.

Numirea comisarilor, inclusiv a preşedintelui, este supusă aprobării Parlamentului. Pe durata mandatului, comisarii răspund pentru acţiunile lor în faţa Parlamentului, singura instituţie abilitată să demită Comisia.

Activitatea de zi cu zi a Comisiei este asigurată de membrii personalului - administratori, jurişti, economişti, traducători, interpreţi, secretari etc - organizaţi în departamente numite „direcţii generale” (DG).

Termenul „Comisie” poate face referire atât la colegiul celor 28 de comisari, cât şi la personalul său permanent sau la instituţia propriu-zisă.

Rol

Reprezintă şi susţine interesele Uniunii Europene în ansamblul său. Monitorizează şi pune în aplicare politicile UE:

  1. propunând proiecte legislative Parlamentului şi Consiliului
  2. gestionând bugetul UE şi alocând fonduri
  3. aplicând dreptul european (împreună cu Curtea de Justiţie)
  4. reprezentând Uniunea Europeană la nivel internaţional, de exemplu negociind acordurile dintre UE şi alte ţări.

1. Proiecte legislative noi

Comisia are „drept de iniţiativă” - poate propune acte legislative pentru a proteja interesele Uniunii şi ale cetăţenilor săi. Ea procedează astfel doar în situaţiile în care o măsură eficientă nu poate fi luată la nivel naţional, regional sau local (principiul subsidiarităţii).

Când propune un proiect legislativ, Comisia încearcă să ia în calcul interesele unor categorii cât mai largi. Pentru a se asigura că detaliile tehnice sunt corecte, Comisia consultă experţii din cadrul diferitelor comitete şi grupuri de lucru. De asemenea, organizează consultări publice.

Departamentele Comisiei se ocupă de elaborarea proiectelor de acte legislative. Dacă cel puţin 14 din cei 28 de comisari sunt de acord cu proiectul, acesta este înaintat Consiliului şi Parlamentului care, după ce îl dezbat şi îi aduc modificări, decid dacă să-l adopte sau nu.

2. Gestionarea bugetului UE şi alocarea de fonduri

Împreună cu Parlamentul şi Consiliul, Comisia stabileşte priorităţile în materie de cheltuieli pe termen lung în contextul „cadrului financiar” european. De asemenea, elaborează un proiect de buget anual pe care îl înaintează Parlamentului şi Consiliului spre aprobare şi supraveghează modul în care sunt cheltuite fondurile europene, de exemplu, de către agenţiile şi autorităţile naţionale şi regionale. Modul în care Comisia gestionează bugetul este verificat de către Curtea de Conturi.

Comisia gestionează fondurile consacrate politicilor europene (de exemplu, agricultură şi dezvoltare rurală) şi programe precum Erasmus (schimburi de studenţi).

3. Aplicarea dreptului comunitar

În calitate de „gardian al tratatelor”, Comisia se asigură că fiecare stat membru aplică în mod corect legislaţia europeană.

În cazul în care consideră că un guvern nu îşi respectă obligaţiile în acest sens, Comisia îi adresează mai întâi o scrisoare oficială prin care îi cere să remedieze situaţia. În ultimă instanţă, Comisia poate înainta cazul Curţii de Justiţie. Curtea poate impune sancţiuni, iar deciziile sale sunt obligatorii pentru toate ţările şi instituţiile europene.

4. Reprezentarea UE pe scena internaţională

Comisia se exprimă în numele tuturor ţărilor UE în cadrul organismelor internaţionale precum Organizaţia Mondială a Comerţului.

De asemenea, negociază acorduri internaţionale în numele UE, precum Acordul de la Cotonou (privind ajutorarea ţărilor în curs de dezvoltare din Africa, Caraibe şi Pacific şi derularea schimburilor comerciale cu acestea).

Locaţii

Comisia Europeană are sediile la Bruxelles şi Luxemburg. De asemenea, are reprezentanţe în fiecare ţară a UE şi delegaţii în capitale din lumea întreagă.


 Alte linkuri

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: