Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az Európai Unió egyik legfontosabb intézménye. Az EU egészének érdekeit képviseli és támogatja. Új európai jogszabályokra vonatkozó javaslatokat szövegez. Az uniós politikák végrehajtásával és az uniós források elköltésével kapcsolatos mindennapi feladatokat irányítja.

Összetétel

Az egyes uniós tagállamokból kinevezett 28 biztos ötéves hivatali ideje alatt a Bizottság politikai vezetését látja el. Minden biztos az elnök által meghatározott, saját szakpolitikai területért felelős.

Az Európai Bizottság jelenlegi elnöke Jean-Claude Juncker.

Az elnököt az Európai Tanács nevezi ki. Szintén a Tanács nevezi ki a többi biztost is, a kinevezett elnökkel egyetértésben.

A biztosok és az elnök kinevezését az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia. Hivatali idejük alatt elszámoltathatóak a Parlament felé, amely egyedül jogosult a Bizottság feloszlatására.

A Bizottság napi működéséről a Bizottság személyzetének tagjai - adminisztrátorok, jogászok, közgazdászok, fordítók, tolmácsok, titkársági alkalmazottak stb. - gondoskodnak, akik főigazgatóságoknak nevezett szervezeti egységek keretén belül dolgoznak.

A "Bizottság" kifejezés egyaránt utalhat a 28 biztosra, az állandó személyzetre, illetve az intézmény egészére.

Célkitűzés

A Bizottság az EU egészének érdekeit képviseli és támogatja. A következő tevékenységek útján felügyeli és hajtja végre az uniós szakpolitikákat:

  1. új jogszabályokra vonatkozó javaslatok benyújtása a Parlamentnek és a Tanácsnak
  2. az EU költségvetésének az irányítása és a finanszírozás elosztása
  3. az uniós jogszabályok végrehajtása (a Bírósággal együtt)
  4. az EU nemzetközi képviselete, például az EU és más országok közötti megállapodásokra vonatkozó tárgyalások lebonyolítása.

1. Új jogszabályokra vonatkozó javaslatok

A Bizottság kezdeményezési joggal bír, vagyis új jogszabályokra tehet javaslatot az EU és polgárai érdekeinek a védelmében. Ezt csak olyan kérdésekkel kapcsolatosan teszi, amelyek nemzeti, regionális vagy helyi szinten nem rendezhetők kielégítően (a szubszidiaritás elve).

Amikor a Bizottság jogszabályra tesz javaslatot, akkor a lehető legtöbb érdek kielégítésére törekszik. A technikai részleteket illetően különféle bizottságok és csoportok útján szakértői konzultációkat folytat. Emellett nyilvános konzultációt is tart.

A Bizottság szervezeti egységei elkészítik az új jogszabályra vonatkozó javaslat tervezetét. Ha a szöveggel a 28 biztos közül legalább 14 egyetért, akkor a tervezetet megküldik a Tanácsnak és a Parlamentnek. A két utóbbi intézmény a tervezet megvitatását és módosítását követően határoz annak jogszabályként történő elfogadásáról.

2. Az EU költségvetésének az irányítása és a finanszírozás elosztása

A Bizottság a Tanáccsal és a Parlamenttel együtt az EU pénzügyi keretében meghatározza az EU hosszú távú költségvetési prioritásait. Emellett a Parlament és a Tanács általi jóváhagyás céljából elkészíti az éves költségvetést, és felügyeli, hogyan költik el - például az ügynökségek és a nemzeti és regionális hatóságok - az uniós forrásokat. A Bizottság költségvetési gazdálkodását a Számvevőszék ellenőrzi.

A Bizottság kezeli az uniós szakpolitikák (pl. a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés), továbbá egyes programok, például az Erasmus diákcsereprogram finanszírozását.

3. Az európai jogszabályok végrehajtása

A Bizottság a Szerződések őreként ellenőrzi, hogy minden tagállam megfelelően alkalmazza-e az uniós jogot.

Ha álláspontja szerint egy nemzeti kormány elmulasztja az uniós jog alkalmazását, akkor a Bizottság először hivatalos levélben szólítja fel az érintett tagállamot a probléma kiigazítására. Végső soron a Bizottság az ügyet a Bíróság elé utalhatja. A Bíróság szankciókat állapíthat meg, és határozatai kötelezik az uniós országokat és intézményeket.

4. Az EU nemzetközi képviselete

A Bizottság képviseli valamennyi uniós országot például a Kereskedelmi Világszervezeten és más nemzetközi szerveken belül.

Emellett nemzetközi megállapodásokról is tárgyal az EU nevében, ilyen volt például a Cotonoui Megállapodás (az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni fejlődő országok között a segélyezésről és a kereskedelemről).

Székhely

A Bizottság székhelye Brüsszelben és Luxembourgban van, emellett valamennyi uniós országban rendelkezik irodával (képviselet), a világ fővárosaiban pedig delegációkat működtet.


 Kapcsolódó weboldalak

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?