Europska komisija

Europska komisija jedna je od glavnih institucija Europske unije. Ona zastupa i podupire interese EU-a kao cjeline. Sastavlja prijedloge za nove europske propise. Upravlja svakodnevnom provedbom politika EU-a i trošenjem sredstava EU-a.

Sastav

28 povjerenika, po jedan iz svake zemlje EU-a, čini političko vodstvo Komisije. Mandat povjerenika traje pet godina. Predsjednik svakomu povjereniku dodjeljuje nadležnost za određena područja politike.

Predsjednik Europske komisije trenutno je Jean-Claude Juncker.

Predsjednika kandidira Europsko vijeće. Vijeće izabire i ostale povjerenike u dogovoru s kandidiranim predsjednikom.

Izbor svih povjerenika, uključujući predsjednika, mora odobriti Europski parlament. Kada preuzmu dužnost, povjerenici i predsjednik i dalje odgovaraju Parlamentu, koji jedini može smijeniti Komisiju.

Za obavljanje svakodnevnih poslova Komisije brine se njezino osoblje – administratori, pravnici, ekonomisti, pismeni i usmeni prevoditelji, tajničko osoblje itd. – organizirano u službe koje se nazivaju glavne uprave (GU).

Pojam „Komisija“ može se odnositi na 28 pojedinačnih povjerenika, na stalno osoblje ili na instituciju kao cjelinu.

Svrha

Komisija zastupa i podupire interese EU-a kao cjeline. Nadgleda i provodi politike EU-a:

 1. predlaganjem novih propisa Parlamentu i Vijeću
 2. upravljanjem proračunom EU-a i dodjelom sredstava
 3. provedbom zakonodavstva EU-a (u suradnji sa Sudom EU-a)
 4. zastupanjem EU-a u međunarodnim odnosima, primjerice u pregovorima o sporazumima između EU-a i drugih zemalja.

1. Predlaganje novih propisa

Komisija ima tzv. pravo inicijative – može predlagati nove propise radi zaštite interesa EU-a i njegovih građana. To pravo koristi samo kada je riječ o pitanjima koja nije moguće djelotvorno riješiti na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini (prema tzv. načelu supsidijarnosti).

Pri predlaganju novih propisa Komisija nastoji zadovoljiti najveći mogući broj interesa. Da bi se zajamčila točnost tehničkih aspekata, provode se savjetovanja sa stručnjacima putem raznih odbora i skupina. Održavaju se i javne konzultacije.

Službe Komisije sastavljaju nacrt predloženog novoga propisa. Ako se najmanje 14 od 28 povjerenika složi s njime, nacrt se šalje Vijeću i Parlamentu. Nakon rasprave o nacrtu i unosa izmjena Vijeće i Parlament odlučuju hoće li ga usvojiti i donijeti novi propis.

2. Upravljanje proračunom EU-a i dodjelom sredstava

U suradnji s Vijećem i Parlamentom Komisija postavlja dugoročne prioritete potrošnje EU-a u obliku „financijskoga okvira“ EU-a. Sastavlja i godišnji proračun koji moraju odobriti Parlament i Vijeće te nadzire potrošnju sredstava EU-a, primjerice u agencijama te nacionalnim i regionalnim tijelima. Komisijino upravljanje proračunom nadzire Revizorski sud.

Komisija upravlja sredstvima za provedbu politika EU-a (primjerice za poljoprivredu i ruralni razvoj) te programa kao što je „Erasmus“ (studentske razmjene).

3. Provedba europskoga zakonodavstva

Kao „čuvarica osnivačkih ugovora“, Komisija provjerava primjenjuje li svaka država članica zakonodavstvo EU-a na pravilan način.

Ako smatra da vlada neke države ne primjenjuje zakonodavstvo EU-a, Komisija najprije šalje službeni dopis u kojemu od te vlade traži da otkloni problem. U krajnjoj nuždi problem se upućuje na rješavanje Sudu EU-a. Sud može odrediti kaznu, a njegove su odluke obvezujuće za države članice i institucije EU-a.

4. Zastupanje EU-a u međunarodnim odnosima

Komisija zastupa sve države članice EU-a u međunarodnim tijelima kao što je Svjetska trgovinska organizacija.

Također u ime EU-a pregovara o sklapanju međunarodnih sporazuma, primjerice Sporazuma iz Cotonoua (o potpori i trgovini između EU-a i zemalja u razvoju u Africi, na Karibima i na Pacifiku).

Mjesto

Sjedište Komisije nalazi se u Bruxellesu i Luxembourgu. Komisija ima urede (predstavništva ) u svakoj državi članici EU-a te delegacije u glavnim gradovima zemalja diljem svijeta.


 Vidi također

 • Početna stranica Europske komisije български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) Gaeilge (ga) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  
 • Europska komisija - opće Uprave i službe  
 • Predsjednik Deutsch (de) English (en) français (fr)  
 • Potpredsjednica, Visoka predstavnica unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku English (en) italiano (it)  
 • Predstavništva u državama članicama български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) Gaeilge (ga) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  
 • Izaslanstva u svijetu  
 • Osoblje Komisije  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?