Evropski investicijski sklad

Evropski investicijski sklad (EIS) je bil ustanovljen leta 1994 za podporo majhnim podjetjem. Njegov večinski delničar je Evropska investicijska banka, s katero skupaj sestavljata „skupino EIB“.

Delo sklada

Evropski investicijski sklad zagotavlja tvegani kapital za mala in srednje velika podjetja, predvsem nova in tehnološko usmerjena podjetja. Finančnim institucijam zagotavlja tudi jamstva za pokrivanje posojil malim in srednje velikim podjetjem.

Sklad ni posojilna institucija: ne daje posojil ali subvencij podjetjem, niti neposredno ne vlaga v nobeno družbo. Namesto tega deluje preko bank in drugih finančnih posrednikov. Upravlja z lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki mu jih je namenila EIB ali Evropska unija.

Sklad je dejaven v državah članicah Evropske unije ter v Turčiji in treh državah Efte (Islandija, Lihtenštajn in Norveška).


 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?