Il-Fond Ewropew tal-Investiment

Il-Fond Ewropew tal-Investiment (EIF) twaqqaf fl-1994 sabiex jgħin lin-negozji ż-żgħar. L-azzjonist maġġoritarju tiegħu huwa l-Bank Ewropew tal-Investiment, li miegħu jifforma ‘il-Grupp BEI.’

X’jagħmel il-Fond?

Il-FEI jipprovdi kapital ta’ riskju għal impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), b’mod partikolari l-impriżi ġodda u n-negozji li għandhom x'jaqsmu mat-teknoloġija. Jipprovdi wkoll garanziji għall-istituzzjonijiet finanzjarji (bħal m’huma l-banek) sabiex ikopru s-self tagħhom lill-SMEs.

Il-FEI mhuwiex istituzzjoni li ssellef: ma jagħtix self jew sussidji lin-negozji, u lanqas ma jinvesti direttament f’xi impriżi. Minflok, jaħdem permezz ta’ banek u intermedjarji finanzjarji oħrajn. Juża jew il-fondi tiegħu stess jew dawk fdati lilu mill-BEI jew mill-Unjoni Ewropea.

Il-Fond huwa attiv fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea, fit-Turkija u t-tliet pajjiżi tal-EFTA (l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja).


 Ara wkoll

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?