Europos investicijų fondas

Europos investicijų fondas (EIF) buvo įsteigtas 1994 m. padėti smulkiajam verslui. Didžiausias fondo akcininkas yra Europos investicijų bankas, kartu jie sudaro EIB grupę.

Fondo veikla

EIF teikia rizikos kapitalą mažosioms įmonėms (MVĮ), ypač naujoms ir į technologijas orientuotoms įmonėms. Jis taip teikia garantijas finansinėms institucijoms (pavyzdžiui, bankams), kad jos galėtų padengti savo paskolas MVĮ.

EIF nėra skolinanti institucija – jis įmonėms neteikia paskolų arba subsidijų ir tiesiogiai į jas neinvestuoja. Fondas veikia per bankus ir kitus finansinius tarpininkus. Jis naudoja nuosavas arba EIB bei Europos Sąjungos jam patikėtas lėšas.

Fondas veikia Europos Sąjungos valstybėse narėse, Turkijoje ir trijose ELPA valstybėse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje).


 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?