Europski investicijski fond

Europski investicijski fond (EIF) osnovan je 1994. kao sredstvo pomoći malim poduzećima. Njegov je većinski dioničar Europska investicijska banka, s kojom čini „Grupu EIB“.

Što Fond radi?

EIF osigurava poduzetnički kapital za mala poduzeća, osobito za nova poduzeća i poduzeća usmjerena na tehnologiju. Pruža i jamstva financijskim institucijama (npr. bankama) kao pokriće za kredite koje odobravaju malim poduzećima.

EIF nije kreditna institucija: ne odobrava kredite ni subvencije poduzećima niti ikad izravno ulaže u poduzeća. Fond posluje putem banaka i drugih financijskih posrednika. Koristi vlastita sredstva ili sredstva koja mu je povjerio EIB ili Europska unija.

Fond djeluje u državama članicama Europske unije, Turskoj te trima zemljama EFTA-e (Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj).


 Vidi također

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?