Ciste Infheistíochta na hEorpa

Bunaíodh Ciste Infheistíochta na hEorpa (CIE) i 1994 chun tacú le gnóthais bheaga. Is é Banc Infheistíochta na hEorpa a phríomh-scairshealbhóir - le chéile tugtar an 'EIB Group' orthu.

Cad a dhéanann an Ciste?

Soláthraíonn an CIE caipiteal fiontair do ghnóthais bheaga (SMEs), go háirithe do ghólachtaí nua agus do ghnóthais nasctha le teicneolaíocht. Tugann sé ráthaíochtaí d'fhorais airgeadais (ar nós banc) chun a n-iasachtaí do SMEs a chuimsiú.

Ní foras iasachtaithe é CIE: ní thugann sé iasachtaí ná fóirdheontais do ghnóthais, agus ní infheistíonn sé go díreach in aon ghnólachtaí. Ina ionad sin, oibríonn sé trí bhainc agus idirghabhálaithe airgeadais eile. Baineann sé úsáid as a chistí féin nó cistí atá faoi chúram an BIE nó an Aontais Eorpaigh.

Tá an Ciste gníomhach i mBallstáit an Aontais Eorpaigh, agus sa Tuirc agus i dtrí thír de chuid Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua).


CONTACT

General information enquiries

Call
00 800 6 7 8 9 10 11 See details of service

E-mail your questions

Contact and visit details for institutions, press contacts

Help us improve

Find what you wanted?

YesNo

What were you looking for?

Any suggestions?