Euroopan investointirahasto

Euroopan investointirahasto (EIR) perustettiin vuonna 1994 tukemaan pienyrityksiä. Investointirahaston suurin osakas on Euroopan investointipankki, jonka kanssa se muodostaa ns. EIP-ryhmän.

Mitä Euroopan investointirahasto tekee?

EIR tarjoaa riskipääomaa pk-yrityksille, erityisesti uusille yrityksille ja teknologiayrityksille. Lisäksi se antaa rahoituslaitoksille (kuten pankeille) takauksia, joilla ne voivat kattaa pk-yrityksille myönnetyt lainat.

EIR ei anna yrityksille avustuksia tai tukia eikä investoi suoraan yrityksiin, vaan se toimii pankkien ja muiden rahoituksenvälittäjien kautta. Se käyttää joko omia varojaan tai EIP:n tai Euroopan unionin sille luovuttamia varoja.

EIR toimii Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Turkissa ja kolmessa EFTA-maassa (Islanti, Liechtenstein ja Norja).


 Ks. myös

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.