Euroopa Investeerimisfond

Euroopa Investeerimisfond loodi 1994. aastal väikeettevõtjate aitamiseks. Selle peamine aktsionär on Euroopa Investeerimispank, kellega Euroopa Investeerimisfond koos moodustab EIP Grupi.

Millega fond tegeleb?

EIF annab riskikapitali vahendeid väikeettevõtjatele, eelkõige uutele ja tehnoloogiale orienteeritud ettevõtetele. EIF annab ka tagatisi finantseerimisasutustele (nagu pangad), et katta nende laene väikeettevõtjatele.

EIF ei ole laenuasutus: ta ei anna ettevõtjatele laene ega toetusi. Ka ei tee EIF ettevõtetesse otseinvesteeringuid, vaid töötab pankade ja finantsvahendajate kaudu. Riskikapitaliks ja tagatiste andmiseks kasutab EIF kas oma vahendeid või Euroopa Investeerimispanga või Euroopa Liidu poolt talle usaldatud vahendeid.

EIF tegutseb Euroopa Liidu liikmesriikides, Türgis ja kolmes EFTA riigis (Island, Liechtenstein, Norra).


 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?